9IC
Series:
 • CVS
 • E85
 • ATX
 • F
 • ES5
 • 170
 • 171
 • 172
 • E2
 • N
 • E3
 • 175
 • E5
 • HX
 • 240MG
 • 176
 • E6
 • DU
 • 298
 • E7
 • 178
 • 179
 • XFC
 • 0F
 • 289MG
 • MD
 • 4500
 • 178MG
 • IMED
 • SU
 • HS20
 • IS
 • F2
 • 240
 • MEDBOX
 • Smart Online
 • 298MG
 • CV
 • 175EU
 • 289
 • 168
 • 169
 • VT
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Hammond Manufacturing
 • Amgis, LLC
 • Tamura
 • B&K Precision
 • TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
 • Allied Components International
 • Triad Magnetics
 • Tecnomatic Corp.
 • Thomas Research Products
 • Tripp Lite
 • Noratel
 • Signal Transformer
 • Red Lion Controls
 • ERP Power, LLC
 • Tycon Systems Inc.
 • SolaHD
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
170C
170C
TRANSFORMR AUTO 115-230VAC 300VA

62,48000 US$

6

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 62,48000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
170E
170E
TRANSFORMR AUTO 115-230VAC 750VA

145,78000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 145,78000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
170D
170D
TRANSFORMR AUTO 115-230VAC 500VA

93,72000 US$

81

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 93,72000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
170A
170A
TRANSFORMR AUTO 115-230VAC 100VA

42,72000 US$

23

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 42,72000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
176E
176E
TRANSFORMER AUTO STEP UP/PLG IN

165,45000 US$

14

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 165,45000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
170
170
TRANSFORMER AUTO 115-230VAC 50VA

38,20000 US$

11

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 38,20000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
170B
170B
TRANSFORMR AUTO 115-230VAC 200VA

60,18000 US$

21

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 60,18000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
110
110
XFRMR AUTO 230/115V 100VA

42,28450 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 845,69000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
115
115
XFRMR AUTO 230/115V 150VA

52,20933 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 783,13995 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
120
120
XFRMR AUTO 230/115V 200VA

56,08286 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 785,16004 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
125
125
XFRMR AUTO 230/115V 250VA

60,16000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 902,40000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
112
112
XFRMR AUTO 230/115V 120VA

67,55867 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.013,38005 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1100
1100
XFRMR AUTO 230/115V 1000VA

153,32800 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 766,64000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1150
1150
XFRMR AUTO 230/115V 1500VA

221,53200 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.107,66000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1200
1200
XFRMR AUTO 230/115V 2000VA

238,29200 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.191,46000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail