9IC
Series:
 • ATE150
 • MB1200
 • MB3500
 • ATE400
 • MB800
thêm dữ liệu
Mfr:
 • IndustrialSupplies.com
 • Winholt
 • Shure
 • Built-Rite
 • Datum
 • Durham Mfg.
 • Valley Craft
 • Little Giant
 • StrongHold
 • Homak
 • Global Industrial
 • BUILT Systems
thêm dữ liệu
Package:
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
254960
254960
ADJUSTABLE HEIGHT WORKBENCH C-CH

8,96140 US$

166

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,96140 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail