9IC
Series:
 • Stickvise
 • Weller
Mfr:
 • Urrea
 • Dremel
 • Adafruit Industries LLC
 • Yost Vises
 • Stanley
 • Panavise
 • Apex Tool Group
 • SparkFun Electronics
 • C.S. Unitec
 • Gedore Tools, Inc.
 • iFixit
 • Seeed Technology Co., Ltd
thêm dữ liệu
Package:
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
350
350
VISE 9" RIBBED NEOPRENE JAWS

109,99000 US$

50

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 109,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
250
250
PV JR. DELUXE WORK CENTER

63,94000 US$

137

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 63,94000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
314
314
HD CLAMPING MULTI-PURPOSE VISE

126,95000 US$

72

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 126,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
201
201
VISE 2.88" GROOVED JAWS

32,95000 US$

34

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 32,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3197
3197
VISE 6.14" JAW LOW PROFILE

32,95000 US$

27

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 32,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
396
396
VISE 6" RIBBED NEOPRENE JAWS

74,99000 US$

59

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 74,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
302
302
LOW PROFILE PANAVISE WORK CENTER

79,44000 US$

14

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 79,44000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
381
381
VISE 2.25" NYLON JAWS VAC PAD

79,99000 US$

65

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 79,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
203
203
VISE HEAD 2.88" GROOVED JAWS

24,99000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 24,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
300
300
VISE BASE

26,99000 US$

8

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 26,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
305
305
BASE LOW PROFILE

26,99000 US$

6

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 26,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
312
312
BASE MOUNT PARTS TRAY

27,99000 US$

18

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 27,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
303
303
VISE HEAD 2.25" NYLON JAWS

30,99000 US$

21

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 30,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
308
308
BASE MOUNT WEIGHTED

34,99000 US$

24

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 34,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
209
209
VISE 2.88" GROOVED JAWS VAC PAD

34,99000 US$

8

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 34,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
220
220
PV JR CIRCUIT BOARD HOLDER

39,99000 US$

58

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 39,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
304
304
VISE HEAD 2.25" LOW PROFILE

39,99000 US$

7

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 39,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
380
380
BASE VACUUM PAD

49,99000 US$

16

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 49,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
311
311
BASE MOUNT C CLAMP

49,99000 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 49,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
376
376
VISE HEAD 9" RIBBED NEO JAWS

64,99000 US$

12

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 64,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail