9IC
Series:
  • TL
Mfr:
  • Harwin Inc.
  • Amphenol ICC (FCI)
  • Keystone Electronics
Package:
  • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
1312
1312
TOOL STAKING FOR 1302

16,24000 US$

677

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,24000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1721
1721
TOOL STAKING KIT FOR EYELETS

101,49000 US$

15

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 101,49000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3076
3076
TOOL STAKING FOR EYELETS

676,05000 US$

14

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 676,05000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3077
3077
TOOL STAKING FOR EYELETS

676,05000 US$

5

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 676,05000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1722
1722
TOOL ANVIL FOR TERMINALS

13,44000 US$

1052

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 13,44000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1326
1326
TOOL ANVIL FOR BUSHING

10,36000 US$

1139

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,36000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1302
1302
TOOL HANDLE FOR 1312/1313

74,37000 US$

11

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 74,37000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1309
1309
TOOL ANVIL FOR BUSHING

8,71000 US$

1092

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,71000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1304
1304
TOOL STAKING FOR DBL ENDED TERM

10,36000 US$

243

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,36000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1305
1305
TOOL STAKING FOR DBL ENDED TERM

10,36000 US$

759

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,36000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1306
1306
TOOL STAKING FOR DBL ENDED TERM

10,36000 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,36000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1307
1307
TOOL STAKING FOR DBL ENDED TERM

10,36000 US$

473

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,36000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1325
1325
TOOL ANVIL FOR STANDOFFS

10,36000 US$

919

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,36000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1311
1311
TOOL STAKING FOR DBL ENDED TERM

16,24000 US$

144

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,24000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1313
1313
TOOL STAKING FOR 1302

16,24000 US$

75

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,24000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3079
3079
TOOL EYELET STAKING

676,05000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 676,05000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1301
1301
TOOL ANVIL HOLDER FOR STAKING

222,12200 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 222,12200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail