9IC
Series:
 • Proheat LCD PH
 • PR
 • IR-1891
 • UltraHEAT II
 • One-Touch
 • Butane
 • AA-400
 • MiniRay
 • VBH-1
 • HG/VT-D
 • DuraTherm, INTELLITEMP, SmartChip
 • Model 16B
 • HT-900
 • Focus-Lite
 • Ecoheat
 • Weller
 • DuraTherm, INTELLITEMP
 • XB 17, 19
 • HG/VT-T
 • Beneli
 • Proheat Varitemp PH
 • Proheat
 • HG, Varitemp VT
 • ThermaTorch 151
 • ThermaHeat 300
 • ThermaTorch Mini Plus
 • HG, Varitemp VT, Deluxe Varitemp VTS
 • Model 20
 • IR-550
 • Menda durAstatic One-Touch
 • RBK-ILS
 • Proheat Dualtemp PH, Quick-Touch PH
 • RBK-X1C
 • Menda Twist-Lock
 • Proheat Quick-Touch PH
 • Varitemp VT
 • ThermaTorch 40
 • ThermaTorch 100
 • Master-Mite ESD
 • Model 105
 • DuraTherm
 • ThermaTorch 30 Mini
 • Model 81CE
 • Deluxe Varitemp VTS
 • HT-920
 • XB 17
 • Model 19
 • Proheat Dualtemp PH
 • Proheat Dualtemp PH, LCD PH, Variair PH, Varitemp PH
 • Model 17
 • FIT
 • Microtorch MT
 • Aoyue
 • Roloc
 • Proheat STC PH
 • CV-Obhat
 • UltraHEAT
 • Master-Mite
 • ThermaTorch 175
 • Proheat Variair PH
 • HG
 • Masterflow
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Milwaukee
 • Tempo Communications
 • Alpha Wire
 • Herz
 • TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
 • Brady Corporation
 • SRA Soldering Products
 • Steel Guard Safety
 • TE Connectivity Raychem Cable Protection
 • DeWalt
 • TE Connectivity AMP Connectors
 • Apex Tool Group
 • American Hakko Products, Inc.
 • SparkFun Electronics
 • Hvtools
 • Master Appliance Co
 • ECG
 • Judco Manufacturing Inc.
 • TE Application Tooling
 • iFixit
 • Steinel America
 • Panduit Corp
 • SOLDER-IT
 • TubeDepot
 • Aven Tools
thêm dữ liệu
Package:
 • Can
 • Spool
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Case
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
35028
35028
SWITCH KIT, 3-POSITION (PH-1200-

20,51000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 20,51000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
845
845
SWITCH, TOGGLE

22,31000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 22,31000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
40061
40061
ATTACHMENT, 1/4" PINPOINT

22,82000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 22,82000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
30075
30075
SWITCH BEZEL KIT (3 POS.)

23,09500 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 415,71000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35018
35018
NOZZLE KIT, WITH BACKPLATE (ALL

23,52000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 23,52000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
30313
30313
REPL HEATING ELEMENT FOR AH-752

52,42000 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 52,42000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
10009
10009
HEAT GUN MASTER-MITE 450W 220V

137,67000 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 137,67000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
805
805
LEAD WIRE, WITH THERMAL FUSE (SW

24,64000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 24,64000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
10012
10012
HG MSTR MITE ESD 800F 525W

249,67456 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 249,67456 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
30076
30076
SWITCH BEZEL KIT (MC)

24,97176 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 424,51992 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
843
843
CORDSET KIT, 230V, USA, W/STRAIN

26,73000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 26,73000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
40097
40097
ACCESSORY CASE FOR HG SERIES

512,83457 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 512,83457 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1460
1460
HG BALANCER 1.5-3LB FOR XX10/350

269,77345 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 269,77345 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35216
35216
BENCH STAND FOR PH-1000 THROUGH

16,92000 US$

13

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,92000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
842
842
CORDSET KIT, 120V, 15A, W/STRAIN

31,77000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 31,77000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
30113
30113
ELEMENT CONNECTOR KIT 15 AMP (FO

20,68000 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 20,68000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
40075
40075
TS600W PLASTIC WELDING SET

809,51225 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 809,51225 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
815
815
REPL HEATING ELEMENT FOR AH-301

32,76000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 32,76000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35309
35309
ATTACHMENT KIT

57,21000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 57,21000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
30082
30082
ELEMENT KIT HG-801D

35,72833 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 428,73996 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail