9IC
Series:
 • Alvium 1500 C-120m
 • MAXXLock
 • FatMax
 • PRO
 • Compo-Cast
 • Alvium 1500 C-120c
thêm dữ liệu
Mfr:
 • IndustrialSupplies.com
 • Wiha
 • Greenlee Communications
 • Stanley
 • Proto
 • OX Tools
 • K-Tool International
 • Klein Tools, Inc.
 • Apex Tool Group
 • Nupla
 • Gedore Tools, Inc.
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Case
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
10235
10235
1LB STRIKE PRO POWER, C GRIP

19,45000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,45000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
80025
80025
HAMMER DEAD BLOW HICKORY

32,86000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 98,58000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
11502
11502
HAMMER,FIBERGLASS,WIDE BRICK 20

40,51000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 162,04000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
276
276
EMBOSSING HAMMER

83,31000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 83,31000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
277
277
POINT PEIN HAMMER

84,69000 US$

12

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 84,69000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
30525
30525
2.5LB BRASS SLEDGE, ERGO, SG

69,45000 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 69,45000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
272
272
SMOOTHING HAMMER 32X25 MM

72,64000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 72,64000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
251
251
FLAT ROUND FACE HAMMER

80,36000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 80,36000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail