9IC
Series:
 • ULSC
 • RFCS
 • XTSC
 • UBEC
 • WLSC
 • BBSC
 • SC
 • WBSC
 • XBSC
 • MBC50
 • UWSC
 • 90
 • 91
 • 4M
 • HSSC
 • UBSC
 • ATSC
 • HTSC
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Skyworks Solutions Inc.
 • MACOM Technology Solutions
 • Vishay Electro-Films
 • IPDiA
 • Murata Electronics
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Tape & Reel (TR)
 • Cut Tape (CT)
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
SC01000710
SC01000710
Capacitance: 10 pF Tolerance: ±20% Voltage - Breakdown: 100 V Package / Case: Nonstandard Chip Operating Temperature: -65°C ~ 200°C Height: 0.006" (0.15mm)

0,72780 US$

1288

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 72,78000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SC01000912
SC01000912
Capacitance: 10 pF Tolerance: ±20% Package / Case: Nonstandard Operating Temperature: -65°C ~ 200°C Height: 0.006" (0.15mm)

0,88076 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 88,07570 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SC06801518
SC06801518
Capacitance: 68 pF Tolerance: ±20% Voltage - Breakdown: 100 V Package / Case: Nonstandard Chip Operating Temperature: -65°C ~ 200°C Height: 0.006" (0.15mm)

1,51320 US$

100

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 151,32000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SC00560912
SC00560912
Capacitance: 5.6 pF Tolerance: ±20% Voltage - Breakdown: 100 V Package / Case: Nonstandard Chip Operating Temperature: -65°C ~ 200°C Height: 0.006" (0.15mm)

0,88076 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 88,07570 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SC04701518
SC04701518
Capacitance: 47 pF Tolerance: ±20% Voltage - Breakdown: 100 V Package / Case: Nonstandard Chip Operating Temperature: -65°C ~ 200°C Height: 0.006" (0.15mm)

1,23460 US$

85

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 123,46000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SC10002430
SC10002430
Capacitance: 100 pF Tolerance: ±20% Voltage - Breakdown: 100 V Package / Case: Nonstandard Chip Operating Temperature: -65°C ~ 200°C Height: 0.006" (0.15mm)

1,09710 US$

655

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 109,71000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MBC50-10B12
MBC50-10B12
Capacitance: 10 pF Tolerance: ±20% Voltage - Breakdown: 50 V Package / Case: Nonstandard Chip Operating Temperature: -55°C ~ 200°C Height: 0.179" (4.55mm)

7,03880 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 351,94005 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SC00260912
SC00260912
Capacitance: 2.6 pF Tolerance: ±20% Voltage - Breakdown: 100 V Package / Case: Nonstandard Chip Operating Temperature: -65°C ~ 200°C Height: 0.006" (0.15mm)

1,22060 US$

35

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 122,06000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SC01001518
SC01001518
Capacitance: 10 pF Tolerance: ±20% Package / Case: Nonstandard Operating Temperature: -65°C ~ 200°C Height: 0.006" (0.15mm)

0,91413 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 91,41300 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MA4M3100
MA4M3100
Capacitance: 100 pF Voltage - Breakdown: 50 V Package / Case: Nonstandard Chip Operating Temperature: -55°C ~ 200°C Height: 0.008" (0.20mm)

1,38716 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 138,71560 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MA4M3010
MA4M3010
Capacitance: 10 pF Voltage - Breakdown: 200 V Package / Case: Nonstandard Chip Operating Temperature: -55°C ~ 200°C Height: 0.008" (0.20mm)

1,40167 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 140,16660 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MA4M3030
MA4M3030
Capacitance: 30 pF Voltage - Breakdown: 200 V Package / Case: Nonstandard Chip Operating Temperature: -55°C ~ 200°C Height: 0.008" (0.20mm)

1,55837 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 155,83740 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MA4M2020
MA4M2020
Capacitance: 20 pF Voltage - Breakdown: 200 V Package / Case: Nonstandard Chip Operating Temperature: -55°C ~ 200°C Height: 0.008" (0.20mm)

2,56972 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 256,97210 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MA4M1100
MA4M1100
Capacitance: 100 pF Voltage - Breakdown: 100 V Package / Case: Nonstandard Chip Operating Temperature: -55°C ~ 200°C Height: 0.008" (0.20mm)

2,74094 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 274,09390 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
905R6M-14-2
905R6M-14-2
Capacitance: 5.6 pF Tolerance: ±20% Package / Case: Nonstandard SMD Operating Temperature: -55°C ~ 150°C Height: 0.008" (0.20mm)

13,17508 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 13,17508 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SC00820710
SC00820710
Capacitance: 8.2 pF Tolerance: ±20% Package / Case: Nonstandard Operating Temperature: -65°C ~ 200°C Height: 0.006" (0.15mm)

0,82707 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 82,70700 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SC00180912
SC00180912
Capacitance: 1.8 pF Tolerance: ±20% Voltage - Breakdown: 100 V Package / Case: Nonstandard Chip Operating Temperature: -65°C ~ 200°C Height: 0.006" (0.15mm)

0,88076 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 88,07570 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SC01500912
SC01500912
Capacitance: 15 pF Tolerance: ±20% Voltage - Breakdown: 100 V Package / Case: Nonstandard Chip Operating Temperature: -65°C ~ 200°C Height: 0.006" (0.15mm)

0,88076 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 88,07570 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SC00080912
SC00080912
Capacitance: 0.8 pF Tolerance: ±20% Voltage - Breakdown: 100 V Package / Case: Nonstandard Chip Operating Temperature: -65°C ~ 200°C Height: 0.006" (0.15mm)

0,88076 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 88,07570 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SC00120912
SC00120912
Capacitance: 1.2 pF Tolerance: ±20% Voltage - Breakdown: 100 V Package / Case: Nonstandard Chip Operating Temperature: -65°C ~ 200°C Height: 0.006" (0.15mm)

0,88076 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 88,07570 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail