9IC
Series:
 • Menda durAstatic Pure-Take
 • CircuitWorks
 • Menda durAstatic One-Touch
 • One-Touch
 • Menda durAstatic
 • Menda durAstatic Pure-Touch
 • Weller
 • Menda Twist-Lock
 • Pure-Take
 • Menda One-Touch
 • Menda Pure-Touch
 • Bonkote
 • Lasting-Touch
 • Durastatic
 • Menda Take-Along
 • PIDG
 • Pure-Touch
 • Scrub-it
 • Menda Pure-Take
 • R & R Lotion Pure-Take
 • Take-Along
 • CHIPQUIK
 • Menda
thêm dữ liệu
Mfr:
 • R&R Lotion
 • CAIG Laboratories, Inc.
 • Jonard Tools
 • O.C. White Co.
 • OSEPP Electronics LTD
 • Chip Quik Inc.
 • Ideal-tek S.A.
 • iFixit
 • Jensen Global Inc.
 • Thornton Plastics
 • START International
 • Radiall USA, Inc.
 • Ellsworth Adhesives
 • WAGO Corporation
 • Desco
 • Chemtronics
 • TubeDepot
 • Apex Tool Group
 • MENDA/EasyBraid
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
A6T
A6T
SYRINGE AIR OPERATED 6CC 20PC

20,30000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 20,30000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35112
35112
PUMP/BOTTLE PURE-TOUCH RND 4OZ

0,59280 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,59280 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35771
35771
ONE-TOUCH TIN CAN 4OZ W/PTFE STE

25,07000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 25,07000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35216
35216
TWIST-LOCK EURO ALCOHOL 8OZ WHT

9,78000 US$

25

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,78000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35573
35573
FLUX DISP ESD SAFE W/TIP YELLOW

10,16000 US$

166

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,16000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35273
35273
ONE-TOUCH GREEN DS 6 OZ

19,35000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,35000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35274
35274
ONE-TOUCH GREEN DS 6 OZ ACETON

20,75000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 20,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35277
35277
ONE-TOUCH YELLOW DS 6 OZ ACETON

21,39000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 21,39000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35362
35362
ONE-TOUCH, SS SQUARE GLASS CLEAR

32,16000 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 32,16000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35115
35115
PURE-TOUCH SQUARE, FROSTED

81,84480 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 81,84480 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35492
35492
BOTTLE ONLY DS ORANGE 6OZ ACETON

6,81000 US$

7

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,81000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35495
35495
BOTTLE ONLY DS GREEN 6OZ ACETONE

6,81000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,81000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35494
35494
BOTTLE ONLY DS GREEN 6OZ

7,09000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,09000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35762
35762
BTTL ONLY YLW HDPE 6OZ ESD SAFE

7,09000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,09000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35309
35309
BOTTLE 6 OZ ONE-TOUCH NATURAL SQ

20,93000 US$

39

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 20,93000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
FD-2
FD-2
NEEDLE FLUX DISPENSER - .020 TUB

5,26000 US$

216

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,26000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35283
35283
ONE-TOUCH BLUE BOTTLE HDPE 6 OZ

19,35000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,35000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35305
35305
BOTTLE 4 OZ ONE-TOUCH NATURAL SQ

20,91000 US$

36

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 20,91000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
40C
40C
40 DRAM, 5.0 OZ. PLASTIC VIALS W

106,80000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 25.632,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35278
35278
ONE-TOUCH YELLOW DS 6 OZ IPA

20,96000 US$

15

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 20,96000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail