9IC
Series:
 • 400M
 • Dualmelt
 • HiPURformer
 • Weller
 • BondaTherm
 • Scotch-Weld PG II
 • GlueFix 3002
 • Scotch-Weld AE II
 • ThermaMelt 6000
 • Sulzer Mixpac EA51
 • DeoxIT
 • Scotch-Weld EPX
 • Scotch-Weld
 • CHIPQUIK
 • DualMelt Pro
thêm dữ liệu
Mfr:
 • CAIG Laboratories, Inc.
 • MG Chemicals
 • ECG
 • Wakefield-Vette
 • Chip Quik Inc.
 • SRA Soldering Products
 • SULZER
 • Steinel America
 • Jensen Global Inc.
 • Stanley
 • Parker Chomerics
 • Apex Tool Group
 • HOMEVISION TECHNOLOGY INC
 • 3M
 • Aven Tools
 • Bergquist
 • Scotch-Weld
 • Hvtools
thêm dữ liệu
Package:
 • Dispenser
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
4470
4470
INJECTION GUN

471,67584 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 471,67584 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
600A
600A
PNEUMATIC APPLICATOR 600A FOR 60

351,69000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 351,69000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
9740
9740
SCOTCH-WELD EPX HAND APPLICATOR

123,37000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 123,37000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail