9IC
Series:
  • OxiCap NOJ
  • CoreCap NPV
  • OxiCap NLJ
  • OxiCap NOM
  • OxiCap NOS
thêm dữ liệu
Mfr:
  • KYOCERA AVX
Package:
  • Tape & Reel (TR)
  • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
NOJD227M004RWJ
NOJD227M004RWJ
Capacitance: 220 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 4 V Supplier Device Package: 2917 (7343 Metric) Operating Temperature: -55°C ~ 105°C Mounting Type: Surface Mount

0,70519 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3.525,93000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
NOJA106M006RWJ
NOJA106M006RWJ
Capacitance: 10 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 6.3 V Supplier Device Package: 1206 (3216 Metric) Operating Temperature: -55°C ~ 105°C Mounting Type: Surface Mount

0,13998 US$

1830

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,13998 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
NOJA106M010RWJ
NOJA106M010RWJ
Capacitance: 10 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 10 V Supplier Device Package: 1206 (3216 Metric) Operating Temperature: -55°C ~ 105°C Mounting Type: Surface Mount

0,12815 US$

2860

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,12815 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
NOJD227M006SWJ
NOJD227M006SWJ
Capacitance: 220 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 6.3 V Supplier Device Package: 2917 (7343 Metric) Operating Temperature: -55°C ~ 105°C Mounting Type: Surface Mount

0,57442 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.872,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
NOJA475M010RWJ
NOJA475M010RWJ
Capacitance: 4.7 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 10 V Supplier Device Package: 1206 (3216 Metric) Operating Temperature: -55°C ~ 105°C Mounting Type: Surface Mount

0,49000 US$

4889

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,49000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
NOSC686M002R0200
NOSC686M002R0200
Capacitance: 68 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 2.5 V Supplier Device Package: 2312 (6032 Metric) Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Mounting Type: Surface Mount

0,57528 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5.177,52000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
NOJB226M010RWJ
NOJB226M010RWJ
Capacitance: 22 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 10 V Supplier Device Package: 1210 (3528 Metric) Operating Temperature: -55°C ~ 105°C Mounting Type: Surface Mount

0,21701 US$

2000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,21701 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
NOJD477M002RWJ
NOJD477M002RWJ
Capacitance: 470 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 2.5 V Supplier Device Package: 2917 (7343 Metric) Operating Temperature: -55°C ~ 105°C Mounting Type: Surface Mount

0,56299 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.814,94000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
NOSC227M001R0125
NOSC227M001R0125
Capacitance: 220 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 1.8 V Supplier Device Package: 2312 (6032 Metric) Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Mounting Type: Surface Mount

0,58475 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5.262,77700 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
NOJC476M010RWJ
NOJC476M010RWJ
Capacitance: 47 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 10 V Supplier Device Package: 2312 (6032 Metric) Operating Temperature: -55°C ~ 105°C Mounting Type: Surface Mount

0,41872 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,41872 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
NOSD107M006R0100
NOSD107M006R0100
Capacitance: 100 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 6.3 V Supplier Device Package: 2917 (7343 Metric) Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Mounting Type: Surface Mount

0,30178 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,30178 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
NOJC227M006RWJ
NOJC227M006RWJ
Capacitance: 220 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 6.3 V Supplier Device Package: 2312 (6032 Metric) Operating Temperature: -55°C ~ 105°C Mounting Type: Surface Mount

0,58330 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,58330 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
NOJC227M002RWJ
NOJC227M002RWJ
Capacitance: 220 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 2.5 V Supplier Device Package: 2312 (6032 Metric) Operating Temperature: -55°C ~ 105°C Mounting Type: Surface Mount

0,59201 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5.328,07200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
NOSD337M004R0100
NOSD337M004R0100
Capacitance: 330 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 4 V Supplier Device Package: 2917 (7343 Metric) Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Mounting Type: Surface Mount

0,40934 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,40934 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
NOJE227M006RWJ
NOJE227M006RWJ
Capacitance: 220 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 6.3 V Supplier Device Package: 2917 (7343 Metric) Operating Temperature: -55°C ~ 105°C Mounting Type: Surface Mount

0,65150 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,65150 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
NOJB336M006RWJ
NOJB336M006RWJ
Capacitance: 33 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 6.3 V Supplier Device Package: 1210 (3528 Metric) Operating Temperature: -55°C ~ 105°C Mounting Type: Surface Mount

0,12200 US$

2005

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,12200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
NOJA475M006RWJ
NOJA475M006RWJ
Capacitance: 4.7 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 6.3 V Supplier Device Package: 1206 (3216 Metric) Operating Temperature: -55°C ~ 105°C Mounting Type: Surface Mount

0,09612 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,09612 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
NOSC686M004R0200
NOSC686M004R0200
Capacitance: 68 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 4 V Supplier Device Package: 2312 (6032 Metric) Operating Temperature: -55°C ~ 125°C Mounting Type: Surface Mount

0,62393 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5.615,37000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
NOJA156M006RWJ
NOJA156M006RWJ
Capacitance: 15 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 6.3 V Supplier Device Package: 1206 (3216 Metric) Operating Temperature: -55°C ~ 105°C Mounting Type: Surface Mount

0,10118 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,10118 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
NOJC157M006RWJ
NOJC157M006RWJ
Capacitance: 150 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 6.3 V Supplier Device Package: 2312 (6032 Metric) Operating Temperature: -55°C ~ 105°C Mounting Type: Surface Mount

0,52962 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 529,61500 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail