9IC
Series:
 • FG
 • Stik
 • 50 II
 • Flir Spot
 • SP341
 • Eclipse
 • 570
 • 310
 • 312
 • 314
 • 315
 • 316
 • Advance IR
 • EasyView
 • EA
 • Fluke Connect
 • Anaheim Scientific
 • EasyLog
 • FoodPro
 • 561 HVACPro
 • VT02
 • VT04
 • FoodPro Plus
 • 381
 • MT4
 • 340
 • 320
 • 342
 • 1524
 • 343
 • 1523
 • PCE
 • TG
 • 940
 • 566
 • TI
 • 700
 • 568
 • IR-700
 • 306
 • TM
 • 900
 • 307
 • 60
 • 62
thêm dữ liệu
Mfr:
 • UEi Test Instruments
 • Display Visions
 • Global Specialties
 • Owon Technology Lilliput Electronics (USA) Inc
 • Triplett Test Equipment and Tools
 • Triplett
 • Lascar Electronics
 • FLIR
 • Supco
 • Cooper-Atkins
 • MadgeTech
 • PCE Instruments
 • American Hakko Products, Inc.
 • Advance IR
 • Fluke Electronics
 • Melexis Technologies NV
 • Greenlee Communications
 • General Tools
 • Klein Tools, Inc.
 • B&K Precision
 • Weiss Instruments
 • ECG
 • FLIR Extech
 • Global Industrial
 • AccuTherm
 • Tegam
 • iFixit
 • Amprobe
 • REED Instruments
 • CENTER TECHNOLOGY
 • TPI (Test Products Int)
 • Pro'sKit
 • Xenon Fever Defense Inc
 • 3M
 • Glas-Col, LLC
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
 • Case
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
380
380
THERMOMETER GUN IR 8:1 W/O LASER

62,40000 US$

16

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 62,40000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A715
A715
CALIBRATION GAS 21 LITER

79,34000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 79,34000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
365
365
SINGLE INPUT LUMBERG K-TYPE

125,96000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 125,96000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
421502
421502
THERMOMETER, DUAL J/K W/PROBES,

159,99000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 159,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
42529
42529
THERMOMETER, INFRARED 600 F

184,09913 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 184,09913 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
IR200
IR200
THERMOMETER IR BODY & SURFACE

149,99000 US$

32

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 149,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
R2000
R2000
DIGITAL STEM THERMOMETER

20,00000 US$

396

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 20,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
315C
315C
THERMOMETER DIGITAL POCKET

18,51000 US$

1186

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 18,51000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
381A
381A
THERMOMETER GUN IR 8:1 W/LASER

72,01000 US$

21

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 72,01000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
42510A
42510A
WIDE RANGE MINI IR THERMOMETER

109,99000 US$

15

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 109,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
376
376
METER TEMP GUN LSR -58-950DEG F

157,93000 US$

84

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 157,93000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EA15
EA15
EASYVIEW DUAL INPUT TEMPERATURE

279,99000 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 279,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
401014
401014
BIG DIGIT INDOOR/OUTDOOR THERMOM

29,69000 US$

11

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 29,69000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
IR400
IR400
MINI IR THERMOMETER

76,99000 US$

7

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 76,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
710
710
TEMPERATURE METER DUAL INPUT

110,77400 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 110,77400 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
630
630
DUAL K-TYPE THERMOMETER

371,10400 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 371,10400 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
635
635
INFRARE THERMMTR W/LASER POINTER

1.703,60800 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.703,60800 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
636
636
NON-CONT INFR THRMO W/LASER PT

503,01623 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 503,01623 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
42509
42509
DUAL LASER IR THERMOMETER WITH C

275,59120 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 275,59120 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
IR250
IR250
IR THERMOMETER

1.039,40400 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.039,40400 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail