9IC
Series:
 • PP
 • T1323
 • 6232
 • 6034
 • T1362
 • Cal Test
 • 6475
 • 6079
 • Do-It-Yourself
 • TOP125
 • ADP
 • Slim Reach
 • P19-xx21
 • HFP
 • TOP039
 • P13-xx23
 • 8845
 • TwistGuard
 • 6364
 • TOP050
 • A039
 • A036
 • A037
 • 6479
 • ZS
 • P25-xx21
 • P25-xx22
 • P25-xx23
 • 5682
 • S25-xx2
 • HVD3000
 • 6212
 • PPE
 • 6211
 • P25-xx26
 • 5246
 • 6213
 • TOP100
 • TOP187
 • 5906A
 • BU
 • SureGrip
 • A083
 • SureGrip TP220
 • P25-xx17
 • 72
 • SP
 • 30
 • 31
 • 72923
 • 34
 • 6221
 • 35
 • 6220
 • 6222
 • 124001
 • TOP156
 • TOP075
 • A057
 • A054
 • A055
 • TL
 • 5688
 • 5689
 • 6218
 • AS200
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Altech Corporation
 • E-Z-Hook
 • Mueller Electric Co
 • Chip Shine / CSRF
 • B&K Precision
 • Cal Test Electronics
 • Pomona Electronics
 • FLIR Extech
 • Molex
 • Tegam
 • Amprobe
 • REED Instruments
 • Phoenix Contact
 • CLIFF Electronic Components Ltd
 • Teledyne LeCroy
 • NTE Electronics, Inc
 • TPI (Test Products Int)
 • WAGO Corporation
 • EDSYN INCORPORATED
 • TE Connectivity AMP Connectors
 • Harwin Inc.
 • Fluke Electronics
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
930224100
930224100
PCB TEST SOCKET MPB 1 BLK 2MM TE

1,37000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,37000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6220
6220
TIP TRIPLE-POINT GOLD .06" DMM

7,60880 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,60880 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
P25-0423
P25-0423
2.54MM CENTER TWO PART PROBE

2,84000 US$

10736

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,84000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
930176101
930176101
TEST SOCKET BIL 20 RED 4MM TEST

1,89000 US$

2797

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,89000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HC200
HC200
HOOK CLIP SET 2 RED 2 GRAY

52,99000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 52,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A083
A083
SET PROD GS38 COMPLIANT 1000V

27,36160 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.368,08000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6221
6221
TIP STAIN-STEEL SHARP-PT .06"DMM

12,65646 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 12,65646 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6475
6475
TEST PROBE TIPS .060IN (5SETS)

2,68002 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,68002 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6210
6210
TIP PROBE SHARP GOLD .04" DMM

15,14874 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 15,14874 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
P25-1223
P25-1223
2.54MM CENTER TWO PART PROBE

2,81000 US$

3421

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,81000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
P25-0123
P25-0123
2.54MM CENTER TWO PART PROBE

2,82000 US$

3682

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,82000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
P25-5223
P25-5223
2.54MM CENTER TWO PART PROBE

3,09000 US$

2273

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,09000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
P25-4023
P25-4023
2.54MM CENTER TWO PART PROBE

4,98000 US$

1884

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,98000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
930176100
930176100
TEST SOCKET BIL 20 BLK 4MM TEST

1,89000 US$

1428

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,89000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5133
5133
PROBE TIP .080 MICROTIP SS

2,54000 US$

108

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,54000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6411
6411
BACK PROBE PIN

2,96000 US$

87

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,96000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BU-26101-2
BU-26101-2
TEST PROD INSULATED PLUG-ON RED

14,41000 US$

8

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 14,41000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BU-26101-0
BU-26101-0
TEST PROD BLACK

14,41000 US$

12

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 14,41000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6479#
6479#
TEST PROBE SET .080 ST.STL TIP P

15,90000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7.950,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MM126714
MM126714
COM-M

--

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail