9IC
Series:
 • 6373
 • 6374
 • FK
 • TMPQD
 • TMPC
 • TMPB
 • FT
 • 5618
 • BT
 • FX
 • TMPKTJ
 • 5610
 • 5611
 • TMPU
 • 5315
 • TMPT
 • 5615
 • 5616
 • 6540
 • EasyLog
 • GJ
 • GK
 • 6542
 • 6543
 • 6367
 • CK
 • FoodPro Plus
 • GT
 • Sapphit
 • 5608
 • CT
 • GX
 • 760
 • 5609
 • CX
 • SureGrip 80
 • TMP
 • TMPTR
 • 4610
 • 5622
 • 5623
 • TMPRT
 • 6536
 • TP
 • 5626
 • 5627
 • 884X
 • 5606
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Tempo Communications
 • Greenlee Communications
 • B&K Precision
 • Klein Tools, Inc.
 • Pimoroni Ltd
 • Pomona Electronics
 • FLIR Extech
 • Tegam
 • Lascar Electronics
 • TE Connectivity Measurement Specialties
 • Amprobe
 • REED Instruments
 • TPI (Test Products Int)
 • Red Lion Controls
 • American Hakko Products, Inc.
 • Crytur USA
 • Fluke Electronics
 • Temprel
 • Cicoil
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
TP-01
TP-01
TYPE K BEADED WIRE PROBE

0,63699 US$

1292

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,63699 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6374
6374
PROBE TEMP AIR SENSOR 8IN PROBE

376,72336 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 376,72336 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail