9IC
Series:
 • PP
 • T3HVD
 • PR
 • T3LVD
 • P100
 • Cal Test
 • 6552
 • 6035
 • 6554
 • 2550
 • ScopeMeter 190
 • ADP
 • T3DSO2000
 • HVD3000A
 • 5812
 • Fluke Connect
 • 5815
 • 6120
 • DSO
 • DL-HCM
 • 5795
 • 6049
 • IP
 • 2560
 • ZD
 • ScopeMeter 190 II
 • DXC
 • AP
 • 5827
 • ADF25
 • 2510
 • 6237
 • ZS
 • HDS200
 • 6494
 • 6493
 • 6496
 • 6495
 • HVD3000
 • 4550
 • PPE
 • 6498
 • 6497
 • 6499
 • P200
 • T3DSO1000
 • 6492
 • 6491
 • P250BR
 • ScopeMeter 120
 • Elditest, Cal Test
 • GE, Elditest, Cal Test
 • P250
 • 6006
 • WaveAce
 • ScopeMeter
 • SP
 • 6265
 • CT4200
 • 6102
 • 6069
 • 6266
 • 5806
 • 1P20B
 • HDO4000
 • 5809
 • HVD
 • 5800
 • 2540C
 • 5803
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Altech Corporation
 • Adafruit Industries LLC
 • Introspect Technology
 • Global Specialties
 • B&K Precision
 • CarlisleIT
 • Cal Test Electronics
 • Pomona Electronics
 • Owon Technology Lilliput Electronics (USA) Inc
 • FLIR Extech
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • Amprobe
 • Teledyne LeCroy
 • TPI (Test Products Int)
 • Siglent Technologies NA, Inc.
 • Fluke Electronics
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
6551
6551
OSCOPE PRB X10 500MHZ/500MHZ 10M

427,99000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 427,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6554
6554
OSCOPE PRB X10 500MHZ/500MHZ 10M

456,99000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 456,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4823
4823
OSCOPE PROBE X1 5GHZ 1K

1.405,00000 US$

14

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.405,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6069A
6069A
OSCOPE PROBE X10 250MHZ 10M

250,94600 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 250,94600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6266
6266
OSCOPE P X1/X10 20/60MHZ 1M/10M

708,76200 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 708,76200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6102A
6102A
OSCOPE PROBE X10 250MHZ 10M

791,19800 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 791,19800 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6120
6120
OSCOPE PROBE X1/X10 20/200MHZ 1M

1.366,23760 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.366,23760 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6265
6265
OSCOPE PROBE X10 60MHZ 10M

153,86600 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 153,86600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6491
6491
OSCOPE PROBE X1 60MHZ/30MHZ 1M

2.602,56600 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.602,56600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6494
6494
OSCOPE PRB X10 60MHZ/150MHZ 10M

87,29800 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 87,29800 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6552
6552
KIT OSCILLOSCOPE PROBE ACCY

388,61160 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 388,61160 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DP120
DP120
OSCOPE PROBE X20/X200 20MHZ 1M

1.439,91000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.439,91000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6500
6500
OSCOPE PROBE X1/X10 100MHZ 1/10M

107,99000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 107,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6498
6498
OSCOPE PROBE X100 400/500MHZ 50M

170,99000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 170,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
GSA-3743
GSA-3743
OSCOPE PROBE X1/X10 100MHZ 10M

47,25000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 47,25000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6495
6495
OSCOPE PRB X10 100MHZ/250MHZ 10M

111,99000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 111,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ADP300
ADP300
OSCOPE PROBE X100/X1K 20MHZ 8M

877,44400 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 877,44400 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail