9IC
Series:
 • PP
 • 6473
 • MTL
 • Cal Test
 • Maxigrabber 6530
 • 6456
 • Minigrabber 5292
 • Test Companion, Micrograbber, Minigrabber, Minipincer, SMD Grabber
 • 750
 • BU
 • SureGrip
 • Elditest, Cal Test
 • AMB
 • Micro-LC 6105
 • Test Companion, Maxigrabber, Minigrabber
 • 5676
 • 72928
 • TLS
 • 72
 • ScopeMeter
 • Maxigrabber 5899
 • CC
 • 6186
 • Test Companion, Micrograbber, Minigrabber, SMD Grabber
 • 5672
 • 5673
 • FTLK
 • Test Companion, Micrograbber, Minigrabber, SMD Grabber, SMD Test Tweezer
 • Test Companion, Minigrabber
 • 6481
 • Test Companion
 • Maxigrabber 5904
 • Minigrabber, Minipincer
 • Maxigrabber 5903
 • Minigrabber 5901
 • TL
 • 5325
 • 6000, Surfboards
 • 6118
 • TLS2000B
 • Maxigrabber 5900
 • 72935
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Altech Corporation
 • Greenlee Communications
 • E-Z-Hook
 • Mueller Electric Co
 • Global Specialties
 • B&K Precision
 • Cal Test Electronics
 • Pomona Electronics
 • Triplett Test Equipment and Tools
 • FLIR Extech
 • iFixit
 • Amprobe
 • REED Instruments
 • Teledyne LeCroy
 • NTE Electronics, Inc
 • TPI (Test Products Int)
 • Siglent Technologies NA, Inc.
 • Fluke Electronics
thêm dữ liệu
Package:
 • Pouch
 • Plastic Box
 • Package Card
 • Blister Pack
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
 • Case
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
6105
6105
PROBE RF DMM KIT 300MHZ

122,28200 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 122,28200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6162
6162
KIT FOR FLUKE 70 SERIES DMM

99,18600 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 99,18600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6106
6106
PROBE RF DMM KIT 1GHZ

118,40560 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 118,40560 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3520
3520
DELUXE TEST LEAD SET SILICONE

76,98000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 76,98000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
L211
L211
KIT PROBE LIGHT

84,99000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 254,97000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3604
3604
AUTO TEST KIT PVC WIRE

113,70000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 113,70000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
L215
L215
KIT PROBE LIGHT & PROBE EXTENDER

129,99000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 129,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
400002
400002
KIT TEST LEAD DELUXE ELECTRICAL

134,72900 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.347,29000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3605
3605
AUTO TEST KIT SILICONE WIRE

137,52000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 137,52000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3505
3505
AUTO TEST KIT DELX SILCONE XJL

140,03000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 140,03000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
GSA-3736
GSA-3736
ADVANCED FUNCTION GENERATOR KIT

174,85000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 174,85000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
400003
400003
KIT TEST LEAD ELECTRONIC

184,53200 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.845,32000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6118
6118
KIT LEAD FLUKE 860 SERIES

71,88405 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 71,88405 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6186
6186
KIT WAVETEK XL & XT DMM

174,29120 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 174,29120 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6530
6530
DELUXE AUTO DMM TEST LEAD SET

104,02400 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 104,02400 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6200
6200
KIT BENCH DMM HEWLETT PACKARD

81,83192 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 81,83192 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6481
6481
AUTO CONNECTOR ADAPTER SET 18PCS

101,99000 US$

17

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 101,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5325A
5325A
PROBE/MULTI-STACK BANANA PLUG

43,49000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 43,49000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
110004
110004
KIT TEST PROD R/A BANANA PLUG

26,62000 US$

22

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 26,62000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6344
6344
KIT BASIC ELECTRONIC TEST LEAD

42,39000 US$

15

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 42,39000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail