9IC
Series:
 • E-Z-PICO-HOOK P713
 • 9862
 • 9860
 • Cal Test
 • 9866
 • 4772
 • 9864
 • 6356
 • 5026
 • E-Z-MACRO-HOOK XEL
 • Probe-It 924969-C
 • SMD Grabber 5301
 • Probe-It 924967-C
 • E-Z-MICRO-HOOK XM
 • Minipincer 5419
 • Micrograbber 4613
 • Minigrabber 5019N
 • Micrograbber 4778
 • Minigrabber 5019
 • NC2
 • NC6
 • 6484
 • 6322
 • 6321
 • 6486
 • AI
 • PT080
 • E-Z-MACRO-HOOK XJL
 • 9110
 • 5948
 • SMD Grabber 5412
 • E-Z-MINI-HOOK XR
 • 684
 • NC12
 • 1743
 • NC
 • Minigrabber 3785
 • Probe-It 924970-C
 • 924
 • 9868
 • Minigrabber 3780
 • Minigrabber 3781
 • 5825
 • AL-B
 • 9167
 • 6576
 • 284M
 • 9120
 • E-Z-LINK
 • 691
 • P
 • 1756
 • Probe-It 924968-C
 • BU
 • 1236
 • 4741
 • Micrograbber 5525
 • TLS
 • 6569
 • 72
 • 6329
 • Minigrabber 6247
 • Minigrabber 6246
 • E-Z-PICO-HOOK P704
 • E-Z-PICO-HOOK P703
 • 1693
 • E-Z-MACRO-HOOK XHL
 • 9171
 • 9172
 • 3352
 • MG-B
 • 9175
 • E-Z-MINI-HOOK X100W
 • 460
 • 9173
 • Minigrabber 4536
 • Micrograbber 1613
 • Micropincer 6090
 • Minigrabber 4537
 • 1960
 • Micropincer 6091
 • TL
 • 669
 • 6336
 • Minigrabber 4652
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Digiwave
 • Altech Corporation
 • E-Z-Hook
 • Global Specialties
 • Parallax Inc.
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • MikroElektronika
 • Teledyne LeCroy
 • NTE Electronics, Inc
 • Cinch Connectivity Solutions AIM-Cambridge
 • SparkFun Electronics
 • DFRobot
 • Kitronik Ltd.
 • Fluke Electronics
 • Fluke Networks
 • Adafruit Industries LLC
 • Mueller Electric Co
 • B&K Precision
 • Cal Test Electronics
 • Pomona Electronics
 • Twin Industries
 • iFixit
 • Radiall USA, Inc.
 • TPI (Test Products Int)
 • GC Electronics
 • 3M
 • Arduino
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
BU-3131-A-12-2
BU-3131-A-12-2
TEST LEAD GATOR TO GATOR 12"

7,92000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,92000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5521
5521
SMD PINCER TO SMD PINCER 24"

132,99000 US$

11

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 132,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4304
4304
SMALL ALLIGATOR CLIP TO FEMALE J

3,95000 US$

76

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2480
2480
ALLIGATOR CLIP WITH PIGTAIL (4 P

3,84000 US$

136

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,84000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2463
2463
TEST LEAD GATOR TO GATOR 19.7"

28,72880 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 28,72880 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1008
1008
TEST LEAD GATOR TO GATOR 15"

3,95000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2407
2407
GATOR TO GATOR 19.7" PACK OF 10

2,41000 US$

1017

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,41000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
P-4-0
P-4-0
TEST LEAD TIP PLUG TO TIP PLG 4"

8,69000 US$

43

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,69000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
P-8-2
P-8-2
TEST LEAD TIP PLUG TO TIP PLG 8"

8,99000 US$

41

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
P-12-2
P-12-2
TEST LEAD TIP PLG TO TIP PLG 12"

9,39000 US$

177

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,39000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
P-12-0
P-12-0
TEST LEAD TIP PLG TO TIP PLG 12"

9,39000 US$

19

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,39000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
P-18-2
P-18-2
TEST LEAD TIP PLG TO TIP PLG 18"

10,19000 US$

78

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,19000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
P-18-0
P-18-0
TEST LEAD TIP PLG TO TIP PLG 18"

10,19000 US$

28

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,19000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4100
4100
SMALL ALLIGATOR CLIP TEST LEAD (

2,95000 US$

243

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,95000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BU-3131-A-12-0
BU-3131-A-12-0
TEST LEAD GATOR TO GATOR 12"

7,92000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,92000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4178
4178
SERVO TO CROCODILE CLIP ADAPTER

1,37000 US$

227

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,37000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BU-1111-A-36-0
BU-1111-A-36-0
MINI HOOK TO MINI HOOK 36"

8,28000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,28000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2447
2447
ALLIGATOR CLIP WITH FEMALE HEADE

3,84000 US$

212

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,84000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5523
5523
MINI HOOK TO MINI HOOK 24"

63,49000 US$

72

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 63,49000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5525
5525
MICRO HOOK TO MICRO HOOK 24"

96,89000 US$

11

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 96,89000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail