9IC
Series:
 • 9861
 • 6471
 • Minipincer 6261
 • Micrograbber 6243
 • PR
 • 6474
 • E-Z-MACRO-HOOK XJ
 • 5144
 • 5951A
 • 9106
 • 6357
 • 6478
 • 9863
 • 6477
 • 9105
 • 9183
 • E-Z-MACRO-HOOK XEL
 • HV
 • 6470
 • 5908A
 • 1730
 • Minigrabber 4649
 • 6469
 • 5897
 • 5259
 • Hard Point
 • TwistGuard
 • 2948
 • 5516A
 • 6483
 • 6485
 • 9111
 • 9871
 • SureGrip TL27
 • 6365
 • 5952A
 • 6489
 • AI
 • SureGrip TL224
 • SureGrip TL222
 • SMD
 • SureGrip TL221
 • 6480
 • 5909A
 • SMD Test Tweezer 5143
 • 5940
 • 9902
 • Minigrabber 3784
 • 5517A
 • 6358
 • Minigrabber 3786
 • 9867
 • 5953A
 • 9108
 • Coolflex45
 • 5547
 • Minigrabber 3782
 • B
 • Micrograbber 5053
 • SMD Grabber 5362
 • TL1000B
 • 1081
 • SMD Test Tweezer 5678
 • A088
 • BU
 • 80K
 • 2842
 • ScopeMeter 120
 • 2443
 • 3014
 • 811
 • 6524
 • 6523
 • 658
 • SafeSense
 • 813
 • 815
 • 816
 • 817
 • 819
 • 5295
 • 72920
 • JS Popper
 • 9138
 • 1370
 • 5291A
 • 1368
 • 1126
 • 3027
 • Minigrabber 4538
 • 666
 • 72919
 • TL
 • Micrograbber 5339
 • 6000, Surfboards
 • 9922
 • 5519A
 • Micrograbber 4768
 • Minigrabber 4650
 • PS_ZQV
 • 6275
 • MTL
 • Cal Test
 • 4771
 • 9820
 • SMD Minigrabber 72929
 • 4911A
 • SMD Grabber 5302
 • E-Z-MICRO-HOOK XM
 • 2864
 • 6303
 • 6305
 • Fluke Connect
 • 9819
 • 6428
 • E-Z-MINI-HOOK XL1
 • 6287
 • 6286
 • 6288
 • 2484
 • E-Z-MACRO-HOOK XJL
 • Minipincer 5422
 • 680
 • 6283
 • Minipincer 5421
 • 681
 • 2239
 • E-Z-MINI-HOOK XR
 • 72936
 • Maxigrabber 4996
 • 6570
 • 9169
 • 9166
 • 4274
 • Minigrabber 5270
 • 6455
 • 1440
 • 3220
 • SMD Minigrabber 72907
 • 73087
 • 690
 • 9163
 • 2247
 • Minigrabber 6249
 • Minigrabber 6248
 • 72
 • Minigrabber 6245
 • 4702
 • Minigrabber 6244
 • 6727
 • 6464
 • 6467
 • 5950A
 • 6466
 • Minigrabber 6250A
 • E-Z-MACRO-HOOK XHL
 • XB
 • FTLK
 • E-Z-MINI-HOOK X100W
 • Minipincer 5686
 • 4281
 • 2BA
 • 1326
 • 123501
 • 5907A
 • 2BC
 • 280M
 • Minigrabber 5428
 • 1167
 • 1166
 • 5309A
 • HB
 • 5403
 • 3864
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Altech Corporation
 • E-Z-Hook
 • Global Specialties
 • Triplett
 • FLIR
 • Phoenix Contact
 • NTE Electronics, Inc
 • Siglent Technologies NA, Inc.
 • SparkFun Electronics
 • Fluke Electronics
 • Greenlee Communications
 • ElectronicMaster
 • Mueller Electric Co
 • B&K Precision
 • Klein Tools, Inc.
 • Cal Test Electronics
 • Pomona Electronics
 • FLIR Extech
 • Amprobe
 • REED Instruments
 • CLIFF Electronic Components Ltd
 • Radiall USA, Inc.
 • TPI (Test Products Int)
 • Weidmüller
 • Arbiter Systems Inc.
 • 3M
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
B-18-0
B-18-0
TEST LEAD BANANA TO BANANA 18"

6,89000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,89000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
R1200
R1200
PLUNGER STYLE ALLIGATOR CLIP

38,00000 US$

13

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 38,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
B-36-0
B-36-0
TEST LEAD BANANA TO BANANA 36"

6,99000 US$

418

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
B-24-4
B-24-4
TEST LEAD BANANA TO BANANA 24"

6,99000 US$

8

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
B-8-0
B-8-0
TEST LEAD BANANA TO BANANA 8"

6,69000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,69000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6249-36-2
6249-36-2
TEST LEAD BANANA TO GRABBER 36"

10,29000 US$

62

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,29000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
B-36-2
B-36-2
TEST LEAD BANANA TO BANANA 36"

6,99000 US$

420

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1166-36-2
1166-36-2
TEST LEAD BANANA TO GATOR 36"

7,89000 US$

31

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,89000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6303
6303
TEST LEAD BANANA TO KELVIN 48"

144,99000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 144,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
B-8-5
B-8-5
TEST LEAD BANANA TO BANANA 8"

6,69000 US$

46

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,69000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
B-36-5
B-36-5
TEST LEAD BANANA TO BANANA 36"

6,99000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3220-24-2
3220-24-2
TEST LEAD BANANA TO GATOR 24"

7,59000 US$

20

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,59000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3220-24-0
3220-24-0
TEST LEAD BANANA TO GATOR 24"

7,59000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,59000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4911A-12-0
4911A-12-0
TEST LEAD BANANA TO BANANA 12"

16,99000 US$

27

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BU-P4911A-60-0
BU-P4911A-60-0
TEST LEAD BANANA TO BANANA 60"

16,14000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,14000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4911A-12-2
4911A-12-2
TEST LEAD BANANA TO BANANA 12"

16,99000 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4911A-36-0
4911A-36-0
TEST LEAD BANANA TO BANANA 36"

17,69000 US$

45

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 17,69000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6358
6358
TEST LEAD BANANA TO BANANA 48"

24,79000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 24,79000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6523-96
6523-96
TEST LEAD BANANA TO BANTAM 96"

14,54927 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 14,54927 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CT3737
CT3737
TEST LEAD BANANA TO GATOR 39.4"

11,42353 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 11,42353 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail