9IC
Series:
 • 2BC-BNC
 • 5342
 • Cal Test
 • 5343
 • 4970
 • 4530
 • 4531
 • 5268
 • 3221
 • 4969
 • BU
 • Maxigrabber 4648
 • SMD Grabber 5304
 • 2882
 • 72908
 • 72909
 • Micrograbber 4777
 • 72927
 • CC
 • Minigrabber 5187
 • Minipincer 5423
 • E-Z-MINI-HOOK X100W
 • E-Z-MINI-HOOK XR
 • Minigrabber 3788
 • 2631
 • 2630
 • SMD Test Tweezer 5142
 • 4532
 • TL
 • 6515
 • Minigrabber 3787
 • 6517
 • 6516
 • 6518
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Altech Corporation
 • Digilent, Inc.
 • E-Z-Hook
 • Crystek Corporation
 • Mueller Electric Co
 • Global Specialties
 • B&K Precision
 • Cal Test Electronics
 • Pomona Electronics
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
5188
5188
TEST LEAD BNC TO GRAB HOOK 5.4"

23,59000 US$

39

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 23,59000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BU-1150-C-24-0
BU-1150-C-24-0
TEST LEAD BNC TO GRAB HOOK 24"

31,99000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 31,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BU-5131-A-4-0
BU-5131-A-4-0
TEST LEAD BNC TO GATOR 4"

21,87000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 131,22000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BU-5144-A-4-0
BU-5144-A-4-0
TEST LEAD BNC TO BANANA 4"

24,21000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 24,21000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BU-5070-B-12-0
BU-5070-B-12-0
TEST LEAD COAX CABLE

29,94000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 29,94000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BU-5070-B-24-0
BU-5070-B-24-0
TEST LEAD COAX CABLE

29,94000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 29,94000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BU-5070-B-36-0
BU-5070-B-36-0
TEST LEAD COAX CABLE

29,94000 US$

14

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 29,94000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BU-1150-C-36-0
BU-1150-C-36-0
TEST LEAD BNC TO GRAB HOOK 36"

31,99000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 31,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BU-5114-A-4-0
BU-5114-A-4-0
TEST LEAD BNC TO GRABBER HOOK 4"

17,65000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 17,65000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3221#
3221#
PIN TIP/BNC (F)

18,96080 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 18,96080 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BU-5244-A-4-0
BU-5244-A-4-0
TEST LEAD BNC TO PIN TIP 4"

19,42000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,42000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4970
4970
TEST LEAD BNC TO WIRE LEADS 5.9"

15,19000 US$

101

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 15,19000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2630
2630
TEST LEAD BNC TO GATOR 5"

16,29000 US$

106

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,29000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3788
3788
TEST LEAD BNC TO GRAB HOOK 5.5"

16,39000 US$

427

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,39000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1001
1001
TEST LEAD BNC TO GRAB HOOK 3"/9"

13,28000 US$

226

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 13,28000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4530-C-60
4530-C-60
TEST LEAD BNC TO BANANA 60"

29,89000 US$

287

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 29,89000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CC-21
CC-21
TEST LEAD BNC TO GATOR 40"

12,12000 US$

120

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 12,12000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5069
5069
TEST LEAD BNC TO SOCKET 5.6"

16,29000 US$

84

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,29000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3789
3789
TEST LEAD BNC TO GRAB HOOK 5.5"

22,99000 US$

184

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 22,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3957
3957
TEST LEAD BNC TO BANANA 5.4"

25,89000 US$

29

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 25,89000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail