9IC
Series:
 • PP
 • SMDFP
 • Maxigrabber
 • HVD3000
 • Micro-Kleps
 • Kleps FP 2B
 • E-Z-PICO-HOOK
 • BT
 • BU
 • SureGrip
 • Kleps 1600
 • MiniFlex
 • Kleps 250
 • 6405
 • MC1
 • Standard Probe-It
 • SMD Grabber
 • 72
 • 8108
 • ScopeMeter
 • MiniPro
 • NC1
 • Minipincer
 • Micro Probe-It
 • 8102
 • Kleps 60
 • E-Z-MICRO-LOCK
 • MS
 • E-Z-MINI-HOOK
 • Mini Probe-It
 • MicroClip
 • A038
 • Kleps 3 ST
 • E-Z-MICRO-HOOK
 • A059
 • Micrograbber
 • 123502
 • Minigrabber
 • Maxi Probe-It
 • 6413
 • ZS
 • E-Z-MACRO-HOOK
 • Kleps 064 PCH
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Altech Corporation
 • Adafruit Industries LLC
 • E-Z-Hook
 • Mueller Electric Co
 • B&K Precision
 • Cal Test Electronics
 • Pomona Electronics
 • FLIR Extech
 • Chip Quik Inc.
 • NTE Electronics, Inc
 • Teledyne LeCroy
 • TPI (Test Products Int)
 • Digilent, Inc.
 • DFRobot
 • 3M
 • Fluke Electronics
thêm dữ liệu
Package:
 • Tube
 • Bag
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
6413
6413
INSULATION PIERCING CLIP 4"

50,99000 US$

12

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 50,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
923850-C
923850-C
MINI PROBE-IT ASSORT 6 PKG

62,28000 US$

43

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 62,28000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
72906-2
72906-2
SMD GRABBER RED 0.032" PIN

15,49000 US$

21

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 15,49000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5910A
5910A
MAXIGRABBER BLK/RED BANANA JACK

20,27200 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 20,27200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5524
5524
MICROGRABBR MULT SLD 0.090" 10PC

5,81312 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,81312 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6311
6311
SMD GRABBER GREEN/YLW SCKT PIN

7,30950 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,30950 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BU-20434-2
BU-20434-2
PLUNGER-HOOK RED BANANA JACK

7,08130 US$

154

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,08130 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BU-20433-2
BU-20433-2
INSULATED PLUNGER HOOK R/A RED

14,45000 US$

115

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 14,45000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AC280
AC280
STANDARD HOOK RED BANANA JACK

44,99000 US$

6

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 269,94000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6351
6351
SMD GRABBER SCKT PIN

704,99000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 704,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4233-0#
4233-0#
MICROGRABBER (BLACK) PACK

2,48750 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.243,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AC283
AC283
PINCER BLACK BANANA JACK

5,96550 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,96550 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4233-0
4233-0
MICROGRABBER BLACK SOLDER 0.090"

3,24000 US$

585

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,24000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4555-0
4555-0
MINIGRABBER BLACK SOLDER 0.144"

3,13000 US$

3995

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,13000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6405/POM
6405/POM
INSULATION PIERCING CLIP SET

50,99000 US$

20

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 50,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
72902
72902
SMD GRABBER MULTIPLE 0.032" PIN

263,99000 US$

13

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 263,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5418-0
5418-0
MINIPINCER BLK SLD 20-22 AWG WIR

5,39000 US$

63

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,39000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A038B
A038B
PLUNGER-HOOK BLACK BANANA

5,26120 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 263,06000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5360-0
5360-0
SMD GRABBER BLACK 0.025" SQ PIN

6,19000 US$

37

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,19000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4723-0#
4723-0#
MINIGRABBER W/BAN JACK (BLACK)

6,60000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3.300,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail