9IC
Series:
 • BC
 • 5787A
 • 6575
 • Cal Test
 • 6574
 • 6042B
 • 8016
 • ZB3021
 • A069
 • ZB3020
 • A067
 • SureGrip AC220
 • SureGrip AC285
 • A068
 • 1437
 • A066
 • BU
 • 126009
 • A084
 • 126005
 • 6573A
 • 6567
 • 103A
 • 105A
 • 5916A
 • 72924
 • 6264
 • 6041B
 • 110A
 • JS Popper
 • 6566
 • 8048
 • ZB3010
 • 2240
 • A058
 • 3491
 • A034
 • A032
 • A033
 • 1202
 • 3289
 • 5788
thêm dữ liệu
Mfr:
 • SCS
 • Altech Corporation
 • TE Energy & Utilities
 • Adafruit Industries LLC
 • CUI Devices
 • E-Z-Hook
 • Mueller Electric Co
 • Cal Test Electronics
 • Pomona Electronics
 • FLIR Extech
 • Keystone Electronics
 • MPD (Memory Protection Devices)
 • Lumberg Automation
 • Bulgin
 • REED Instruments
 • CLIFF Electronic Components Ltd
 • NTE Electronics, Inc
 • TPI (Test Products Int)
 • Desco
 • Aim-TTi
 • Fluke Electronics
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
BU-70CS
BU-70CS
GATOR CLIP COPPER NON-INSUL 10A

0,98000 US$

2787

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,98000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BU-60CHS-0
BU-60CHS-0
GATOR CLIP COPPER INSUL 10A

1,59000 US$

10720

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,59000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BU-60CHS-2
BU-60CHS-2
GATOR CLIP COPPER INSUL 10A

1,59000 US$

3295

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,59000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BU-63C-0
BU-63C-0
GATOR CLIP COPPER INSULATED 10A

1,97000 US$

4738

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,97000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BU-11CPN
BU-11CPN
HD CLIP COPPER NON-INSUL 200A

20,22000 US$

733

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 20,22000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BU-33C
BU-33C
GATOR CLIP COPPER NON-INSUL 300A

36,69000 US$

547

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 36,69000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3313
3313
TELECOM CLIP PLASTIC INSULATED

2,50000 US$

48

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
JP-8783
JP-8783
TELECOM CLIP SILVER NON-INSUL

8,34000 US$

8756

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,34000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BU-102B-0
BU-102B-0
BATTERY CLIP COPPER INSUL 300A

30,44000 US$

63

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 30,44000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BU-24APS
BU-24APS
HD CLIP STEEL NON-INSULATED 25A

1,76000 US$

21421

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,76000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
JP-8078
JP-8078
TELECOM CLIP SILVER NON-INSUL

4,79000 US$

1001

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,79000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BU-41C-0
BU-41C-0
BATTERY CLIP COPPER INSUL 400A

18,78000 US$

34

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 18,78000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BU-11CPS
BU-11CPS
HD CLIP COPPER NON-INSUL 200A

20,37000 US$

276

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 20,37000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BU-30
BU-30
GATOR CLIP STEEL NON-INSUL 5A

0,38000 US$

82519

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,38000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BU-60
BU-60
GATOR CLIP STEEL NON-INSUL 10A

0,46000 US$

228259

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,46000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BU-46A-0
BU-46A-0
BATTERY CLIP STEEL INSUL 50A

1,48000 US$

9958

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,48000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BU-46A-2
BU-46A-2
BATTERY CLIP STEEL INSUL 50A

1,48000 US$

15035

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,48000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BU-48C
BU-48C
HD CLIP COPPER NON-INSULATED 20A

1,48000 US$

13726

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,48000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BU-25
BU-25
HD CLIP STEEL NON-INSULATED 40A

1,57000 US$

28078

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,57000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BU-27C
BU-27C
HD CLIP COPPER NON-INSULATED 40A

2,22000 US$

8412

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,22000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail