9IC
Series:
 • 5000
 • 6000
 • 1000
 • MV
 • L
 • FV
 • 3PN
 • 100
 • SD
 • 200
 • 1500
 • 2500
 • 500
 • Isolated
 • 1200
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Krohn-Hite Corporation
 • Staco Energy Products Company
Package:
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
171
171
VARIABLE TRANSFORMER 132V 1.75A

174,00000 US$

100

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 174,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
291
291
VARIABLE TRANSFORMER 132V 3A

254,00000 US$

16

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 254,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2520
2520
VARIABLE TRANSFORMER 280V 10A

1.012,00000 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.012,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2510
2510
VARIABLE TRANSFORMER 140V 25A

1.012,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.012,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5011
5011
VARIABLE TRANSFORMER 140V 50A

2.236,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.236,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
201
201
VARIABLE TRANSFORMER 132V 2A

175,00000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 175,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
511
511
VARIABLE TRANSFORMER 140V 5A

271,00000 US$

6

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 271,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
501C
501C
VARIABLE TRANSFORMER 140V 5A

304,00000 US$

6

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 304,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1520-2
1520-2
VARIABLE TRANSFORMER 560V 9.5A

1.597,00000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.597,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1510
1510
VARIABLE TRANSFORMER 140V 15A

693,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 693,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1520
1520
VARIABLE TRANSFORMER 280V 9.5A

693,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 693,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
J401
J401
VARIABLE TRANSFORMER 260V 10A

1.185,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.185,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2520C
2520C
VARIABLE TRANSFORMER 280V 10A

10.429,84400 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10.429,84400 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5021
5021
VARIABLE TRANSFORMER 280V 28A

2.236,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.236,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1510-3
1510-3
VARIABLE TRANSFORMER 280V 15A

2.514,01000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.514,01000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1520-3
1520-3
VARIABLE TRANSFORMER 560V 9.5A

2.514,01000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.514,01000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6020
6020
VARIABLE TRANSFORMER 280V 35A

2.733,01000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.733,01000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
252
252
VARIABLE TRANSFORMER 264V 0.8A

19.329,00560 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19.329,00560 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6011
6011
VARIABLE TRANSFORMER 140V 60A

14.693,02360 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 14.693,02360 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail