9IC
Series:
 • VNA
 • XSA800
 • 2650
 • RF Explorer
 • Spectrum Compact
 • S
 • SNA5000A
 • Planer
 • SVA1000X
 • PLANAR VNA
 • DSA700
 • DSA800
 • M Series
 • SSA3000X-PLUS
 • DSA800E
 • SSA3000X
 • XSA1000TG
 • 2658
 • SSA3000X-R
 • T3VNA
 • XSA1000
 • 2652
 • SITEHAWK
 • PSA 5
 • PSA 2
thêm dữ liệu
Mfr:
 • RF Solutions
 • Pocket VNA
 • B&K Precision
 • Owon Technology Lilliput Electronics (USA) Inc
 • Aaronia AG
 • NXP Semiconductors
 • Rigol Technologies
 • Triplett
 • Bird Technologies
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • Oscium
 • Copper Mountain Technologies
 • Teledyne LeCroy
 • Aim-TTi
 • Siglent Technologies NA, Inc.
 • SAF
thêm dữ liệu
Package:
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
2652
2652
SPECTRUM ANALYZER W/TRACK 3.3GHZ

5.978,62400 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5.978,62400 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
176
176
SPECTRAN V4 HANDHELD SPECTRUM AN

2.097,20000 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.097,20000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
S5085
S5085
NETWORK ANALYZER 2-PORT 8.5 GHZ

15.520,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 15.520,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2650A
2650A
SPECTRUM ANALYZER 3.3GHZ HANDHLD

6.565,01000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6.565,01000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2652A
2652A
SPECTRUM ANALYZER W/TRACK 3.3GHZ

8.635,51000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8.635,51000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2658A
2658A
SPECT ANALYZER HANDHELD 8.5GHZ

11.104,96000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 11.104,96000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2630
2630
SPECTRUM ANALYZR W/TRACK 1.05GHZ

1.780,32200 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.780,32200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2650
2650
SPECTRUM ANALYZER 3.3GHZ HANDHLD

7.233,40000 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7.233,40000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail