9IC
Series:
 • T3PS
 • 9180B
 • DP700
 • SPE
 • 9180
 • CPX
 • BENCH XR
 • EL-R
 • KLN
 • PVS
 • KLP
 • 9140
 • BOP-EL
 • SPS5000X
 • KLR
 • Z+
 • 1655
 • 1730
 • 1651
 • EX-R
 • ODP
 • KHX
 • BOP-MG
 • BHK-MG
 • BOP-ME
 • RACK XR
 • 1735
 • Pro Power
 • BOP
 • MR
 • 9830
 • 9115
 • PLS600
 • 1550
 • 1670
 • MX
 • BOP-MEL
 • 1760A
 • ATE-DMG
 • RedBox
 • VSP
 • 1743
 • 1787
 • P4000
 • 1785B
 • 1786
 • 1785
 • 1740
 • TSX
 • 9830B
 • 1900
 • 1746
 • 9200
 • Korad
 • 9800
 • 1682
 • 9170B
 • 1696B
 • 9120
 • PLH
 • DP800
 • BOP-GL
 • 1711
 • 1710
 • 1697B
 • KA
 • SPD3000X
 • 9130B
 • 1900B
 • KD
 • SL
 • SPD3000
 • XLN
 • SP
 • 1715
 • KD3300
 • 9170
 • BOP-MGL
 • 9130
 • ATE
 • 1688
 • ZUP
 • SPD1000X
 • 1686
 • 1698B
 • LLS-9120
 • PL
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Criterion Instruments Limited
 • Versatile Power
 • Adafruit Industries LLC
 • Crystek Corporation
 • Global Specialties
 • B&K Precision
 • Seron Electronics
 • Owon Technology Lilliput Electronics (USA) Inc
 • Magna-Power Electronics
 • Triplett Test Equipment and Tools
 • FLIR Extech
 • Rigol Technologies
 • XP Power
 • SRA Soldering Products
 • Spruce Science
 • Teledyne LeCroy
 • Aim-TTi
 • Siglent Technologies NA, Inc.
 • Nicslab
 • TDK-Lambda Americas Inc
 • Kepco and Kepco Power
 • Abracon LLC
thêm dữ liệu
Package:
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
9201
9201
MLT-RNG 60V/10A/200W DC PS

6.619,63600 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6.619,63600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
9803
9803
AC POWER SOURCE 750 VA

3.772,37000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3.772,37000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
9202
9202
MLT-RNG 60V/15A/360W DC PS

1.735,38200 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.735,38200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
9205
9205
MLT-RNG 60V/25A/600W DC PS

2.735,15400 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.735,15400 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1507
1507
VARIABLE AC PWR SRC 0-150V 10A

2.295,30000 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.295,30000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2014
2014
TRIPLE OUTPUT 195W POWER SUPPLY

682,44000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 682,44000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1515
1515
VARIABLE AC PWR SRC 0-130V 15A

2.330,65200 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.330,65200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1520
1520
UNIVERSAL POWER SUPPLY

5.369,69080 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5.369,69080 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
9833
9833
3000 VA AC POWER SOURCE

5.132,42000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5.132,42000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
382260
382260
80W SWITCHING MODE DC POWER SUPP

2.815,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.815,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1412
1412
PWR SPLY 16V/5A 27V/3A 36V/2.2A

2.275,23600 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.275,23600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
9111
9111
180W MULTI RANGE 60V/8A DC PS

469,65000 US$

14

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 469,65000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1693
1693
PWR SUPP 1-15V 60A W/REMOTE SENS

604,99000 US$

20

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 604,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1673
1673
PWR SUPPLY 0-32V 0-6A TRIPLEOUT

939,31000 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 939,31000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1770
1770
PWR SUPPLY PROG ONE 17.5/35V OUT

3.541,55800 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3.541,55800 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1653A
1653A
POWER SUPPLY ISOLATED 150VAC 2A

6.925,49480 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6.925,49480 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1680
1680
POWER SUPPLY 13.8VDC 6A

2.759,68000 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.759,68000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1690
1690
POWER SUPPLY DIGITAL 28A

3.817,39600 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3.817,39600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
382202
382202
18V/3A SINGLE OUTPUT DC POWER SU

169,99000 US$

5

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 169,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
382213
382213
DIGITAL TRIPLE OUTPUT DC POWER S

259,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 259,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail