9IC
Series:
 • 2190
 • XDS3000-E
 • SDS1000CML+
 • 2550
 • ScopeMeter 190
 • WaveSurfer 3000, Maui
 • WaveSurfer 3000z
 • MSO5000
 • T3DSO2000
 • 2542
 • SDS2000X Plus
 • Wave Rambler
 • SDS1000CFL
 • Fluke Connect
 • WaveSurfer 510 Maui
 • DSO
 • SDS
 • MS
 • Discovery Pro
 • 2560
 • 2120
 • SDS2000X-E
 • ScopeMeter 190 II
 • SDS1000DL+
 • WaveSurfer 4000HD
 • AS
 • WaveJet
 • XDS4000
 • 1541
 • SDS5000X
 • HDS200
 • SDS6000A
 • DS1000Z
 • HDO4000A Maui
 • 28
 • T3DSO1000A
 • T3DSO1000
 • 2A
 • XDS3000
 • T3DSO2000A
 • ScopeMeter 120
 • SDS1000
 • HDS
 • SDS2000X
 • SDS1000X-E
 • WaveAce
 • 190 Series III ScopeMeter
 • SDS7000
 • TDS
 • SDS1000X
 • VDS
 • WaveSurfer 3000z Maui
 • XDS
 • Analog Discovery Pro 3000
 • MSO
 • 2540
 • WaveSurfer, Maui
 • SDS-E
 • WaveSurfer MSO
 • OPTAscope
 • HDO4000
 • T3DSO3000
 • 2532
 • 2530
 • TAO3000
 • 2560B
 • 2540C
thêm dữ liệu
Mfr:
 • RF Solutions
 • Virtins Technology
 • Connective Peripherals Pte Ltd
 • Adafruit Industries LLC
 • Global Specialties
 • B&K Precision
 • Owon Technology Lilliput Electronics (USA) Inc
 • FLIR Extech
 • Parallax Inc.
 • Rigol Technologies
 • Seeed Technology Co., Ltd
 • Oscium
 • Teledyne LeCroy
 • TPI (Test Products Int)
 • Digilent, Inc.
 • Siglent Technologies NA, Inc.
 • Fluke Electronics
thêm dữ liệu
Package:
 • Tape & Box (TB)
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
2553
2553
70 MHZ 2 GSA/S 4 CH DSO

1.449,35000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.449,35000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2160A
2160A
O'SCOPE 60MHZ DUAL TR/DLY SWEEP

1.330,20200 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.330,20200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
460
460
O'SCOPE/DMM HANDHELD 20MHZ 2CH

1.450,00000 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.450,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2530
2530
OSCOPE 25MHZ DIGITAL STORAGE

1.640,40600 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.640,40600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2532
2532
OSCOPE 40MHZ DIGITAL STORAGE

3.236,93200 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3.236,93200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2540
2540
OSCOPE 60MHZ 1GSA/S DGTL STORAGE

2.189,20000 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.189,20000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2542
2542
OSCOPE 100MHZ 1GSA/S DGTL STORGE

2.809,54080 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.809,54080 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2532B
2532B
OSCOPE 40MHZ DIGITAL STORAGE

1.576,27800 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.576,27800 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
468
468
DIGITAL OSCILLOSCOPE

129,32000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 129,32000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AS101
AS101
O-SCOPE 10MHZ 1 CH 100MS/S

199,00000 US$

49

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 199,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
AS201
AS201
O-SCOPE 20MHZ 1 CH 100MS/S

249,00000 US$

49

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 249,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
440
440
OSCOPE HANDHELD W/BATT & CHARGER

352,76000 US$

63

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 352,76000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2194
2194
100 MHZ 1 GSA/S 4 CH DIGITAL STO

665,59000 US$

13

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 665,59000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2557
2557
200 MHZ 2 GSA/S 4 CH DSO

3.315,12760 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3.315,12760 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2511
2511
60MHZ HANDHELD DIG OSCOPE

1.004,96000 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.004,96000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2556
2556
200 MHZ 2 GSA/S 2 CH DSO

3.556,07600 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3.556,07600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2559
2559
300 MHZ 2 GSA/S 4 CH DSO

2.444,22542 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.444,22542 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2512
2512
100MHZ HANDHELD DIG OSCOPE

1.232,21000 US$

15

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.232,21000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2555
2555
100 MHZ 2 GSA/S 4 CH DSO

1.686,70000 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.686,70000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2516
2516
100MHZ ISLTD HANDHELD DIG OSCOPE

2.666,40000 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.666,40000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail