9IC
Series:
 • 88
 • MultiPro
 • DM
 • Super-DAQ
 • CNX 3000
 • 5490C
 • EX350
 • 8808
 • 233
 • EX300
 • Meterman
 • EX500
 • 117
 • 8846
 • Sidekick Plus
 • Sidekick Sync
 • 8845
 • Fluke Connect
 • IM
 • 2880
 • FlukeView Forms, 28x
 • AM
 • 163
 • 120
 • MiniTec
 • 2831
 • 1587
 • 400
 • VoltAlert, 11x
 • Survivor 2860
 • 20
 • 27
 • Mini-Pro 2407
 • 170
 • Mini-Pro 2405
 • 2890
 • Tool Kit 2709
 • 77 IV
 • Smart Tweezers Colibri
 • 133
 • 11x
 • Test Bench
 • 5492
 • XDM
 • VolTect XR
 • AutoTect, VolTect
 • VolTect XP
 • AM-500
 • 183
 • GT
 • ProcessMeter
 • EX400A
 • 5491
 • EX360
 • Tool Kit 2704
 • Tool Kit 2703
 • Tool Kit 2708
 • Tool Kit 2707
 • Tool Kit 2706
 • Tool Kit 2705
 • DM3000
 • 80
 • MultiMaster
 • XR
 • Mastech MS8216
 • Thunderbolt
 • Mastech MS8217
 • TESTFOX M-1
 • Smart Tweezers
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Milwaukee
 • Tempo Communications
 • Sifam Tinsley Instrumentation Inc
 • Fiber Instrument Sales
 • Global Specialties
 • Owon Technology Lilliput Electronics (USA) Inc
 • Triplett Test Equipment and Tools
 • Triplett
 • FLIR
 • Phoenix Contact
 • NTE Electronics, Inc
 • Teledyne LeCroy
 • Digilent, Inc.
 • FULLSTEM
 • PCE Instruments
 • Siglent Technologies NA, Inc.
 • SparkFun Electronics
 • Pokit Innovations
 • Fluke Electronics
 • Southwire
 • Tenma
 • Greenlee Communications
 • Adafruit Industries LLC
 • Klein Tools, Inc.
 • B&K Precision
 • ECG
 • Pomona Electronics
 • Siborg Systems Inc.
 • FLIR Extech
 • Rigol Technologies
 • Ideal-tek S.A.
 • Tegam
 • iFixit
 • Amprobe
 • REED Instruments
 • TPI (Test Products Int)
 • Pro'sKit
 • Weidmüller
 • TubeDepot
 • HOMEVISION TECHNOLOGY INC
 • Aven Tools
thêm dữ liệu
Package:
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
 • Case
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
3067
3067
ANALOG METER

185,99000 US$

300

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 185,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3022
3022
ANALOG METER

189,49000 US$

75

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 189,49000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2840
2840
DC RESISTANCE METER 20K OHM

655,49000 US$

15

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 655,49000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2704C
2704C
DMM W/TRANS TESTER RANGING TOOL

73,73000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 73,73000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3030
3030
ANALOG METER

479,99000 US$

20

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 479,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5139
5139
DIGITAL DESKTOP MULTIMETER / BLU

124,94000 US$

6

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 124,94000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DM78C
DM78C
DMM AUTO-RANGING POCKET W/CASE

49,80620 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 49,80620 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3018
3018
ANALOG METER

151,29000 US$

50

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 151,29000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PM1
PM1
KIT METERMAN 37XR DMM/TEST KIT

254,79400 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 254,79400 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PM2
PM2
KIT METERMAN 38XR AND MM 38SW

623,88400 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 623,88400 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2835
2835
BENCHTOP DMM MULTIMETER LCD

328,13800 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 328,13800 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EX330
EX330
MULTIMETER W/NCV, 4000 CT AUTORA

59,99000 US$

264

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 59,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2408
2408
DMM MINI-PRO

53,53000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 53,53000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
122
122
VOLTMETER ELECTRICAL SERVICE

300,00000 US$

8

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 300,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
125
125
VOLTMAN TRMS VOLTMETER

420,00000 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 420,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
122
122
COMPACT DIGITAL MULTIMETER

41,90000 US$

37

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 41,90000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
100
100
DMM AUTO RANGE W/BOOT

46,41800 US$

912

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 464,18000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EX410
EX410
8 FUNCTION PROFESSIONAL MULTIMET

305,36800 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 305,36800 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
2030
2030
POCKET DIGITAL MULTIMETER

31,79000 US$

500

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 31,79000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EX430
EX430
11 FUNCTION TRUE RMS PROFESSIONA

250,51792 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 250,51792 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail