9IC
Series:
 • SDG5000
 • 4075
 • 4010
 • 4011
 • 4078
 • SSG5000X
 • 4013
 • WaveStation
 • 290
 • DG900
 • DG800
 • 4070
 • 4050
 • Lucid
 • SDG1000X
 • XDG
 • 4007
 • SDG1000
 • 4075B
 • SDG7000A
 • DG1000Z
 • 4040
 • 4084
 • TG300
 • SDG800
 • LUCID
 • ArbStudio
 • 4001
 • 4045
 • AG
 • SDG6000X
 • TGP3100
 • 280
 • SDG2000X
 • AG-S
 • XDG2000
 • T3AFG
 • SG Compact
 • 4017
 • 4060B
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Mini-Circuits
 • Sotcher Measurement Inc
 • Global Specialties
 • B&K Precision
 • Owon Technology Lilliput Electronics (USA) Inc
 • Aaronia AG
 • Rigol Technologies
 • Teledyne LeCroy
 • Aim-TTi
 • Siglent Technologies NA, Inc.
 • Tabor Electronics LTD
 • Analog Devices Inc.
 • SAF
 • ADSANTEC
 • DFRobot
 • Fluke Electronics
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Box
 • Bulk
 • Sheet
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
4007B
4007B
FUNCTION GENERATOR 7MHZ DDS

433,29000 US$

21

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 433,29000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4040B
4040B
FUNCTION GENERATOR 20 MHZ DDS

585,80000 US$

16

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 585,80000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4053B
4053B
FUNCTION GENERATOR 10MHZ SWEEP

717,10000 US$

19

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 717,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4005DDS
4005DDS
FUNCTION GENERATOR 5MHZ DDS

352,49000 US$

8

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 352,49000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4013B
4013B
FUNCTION GENERATOR 12 MHZ DDS

459,55000 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 459,55000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4040A
4040A
FUNCTION GENERATOR 20MHZ SWEEP

792,85000 US$

9

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 792,85000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
340
340
USB SIGNAL GENERATOR 35MHZ~4.4GH

699,93000 US$

7

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 699,93000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4011A
4011A
FUNCTION GENERATOR 5 MHZ

469,65000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 469,65000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4017A
4017A
FUNCTION GENERATOR 10MHZ SWEEP

554,49000 US$

14

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 554,49000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4003A
4003A
FUNCTION GENERATOR 4MHZ SWEEP

328,25000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 328,25000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
30627
30627
GENERATOR TEST SET 10KW, 120/240

1.859,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.859,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
30632
30632
GENERATOR TEST SET 15KW, 120/240

2.387,00000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.387,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3003
3003
GENERATOR 10MHZ SINE/SQUARE WAVE

6.725,98600 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6.725,98600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4071
4071
GEN WAVEFORM 31.5MHZ W/SOFTWARE

4.564,12600 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4.564,12600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4045
4045
FUNCTION GENERATOR 20MHZ SWEEP

1.685,23800 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.685,23800 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4084
4084
FUNCTION GENERATOR 20MHZ PRG DDS

2.799,62000 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.799,62000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4052
4052
FUNCTION GENERATOR 5MHZ SWEEP

1.653,43120 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.653,43120 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4030
4030
10MHZ PULSE GENERATOR

3.252,56144 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3.252,56144 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HMC-T2270
HMC-T2270
SIGNAL GENERATOR 70GHZ 1CH

3.338,09600 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3.338,09600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4085
4085
FUNCTION GENERATOR DDS 40MHZ

3.773,26400 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3.773,26400 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail