9IC
Series:
 • E86
 • EXX
 • T1362
 • T10XX
 • T500
 • eATVS-8
 • PY
 • Mark II
 • UbiBot Ext Probe
 • The Seeker
 • Advance IR
 • Anaheim Scientific
 • E96
 • UbiBot WS1
 • Qwave 2
 • PG-100B
 • UbiBot WS1 PRO
 • 481
 • 760
 • DewK
 • HXG
 • PG-100N
 • 2700G
 • IRC
 • QwikTreat
 • Zone 0
 • SENSORCON 202312
 • SENSORCON 202313
 • SENSORCON 202314
 • SENSORCON 202315
 • T800
 • SENSORCON 202316
 • ExStik II
 • SENSORCON 202317
 • TIS75+
 • SENSORCON 202310
 • SENSORCON 202311
 • SM
 • PG-20
 • PG-200
 • PG-208
 • THWD
 • 750P
 • Qwave
 • 1010
 • PG-35
 • TH
 • CX
 • 700
 • Mark IV
 • 707
 • TR
 • 708
 • FLIR ONE Pro
 • 709
 • Qmini
 • LM
 • SP565
 • Flir Spot
 • Qred
 • DM
 • ULD
 • ATVS-NxT
 • Ti
 • 712
 • 714
 • PG-100
 • 715
 • Fluke Connect
 • 716
 • EA
 • AN300
 • Slam Stick
 • E53
 • MR
 • E54
 • 700G
 • EX
 • PCE
 • HOBO
 • UbiBot SP1
 • ATVS-2020
 • E60
 • SP620
 • T600
 • Telaire T7000
 • TIS55+
 • PG-35H
 • DC580
 • PG-35L
 • UbiBot GS1
 • WT
 • AX8
 • EasyLog
 • E75
 • E76
 • Smart Fieldmeter
 • TMA
 • ETS3xx
 • eATVS-4
 • 621
 • 500
 • PG-75
 • SDL700
thêm dữ liệu
Mfr:
 • UEi Test Instruments
 • Tempo Communications
 • Transforming Technologies, LLC
 • Triplett Test Equipment and Tools
 • Comet America, LP
 • Triplett
 • QWIKPRODUCTS
 • MadgeTech
 • Wahl Heat Spy
 • Advance IR
 • ICP DAS USA INC
 • Fluke Electronics
 • Industrial Fiber Optics
 • Greenlee Communications
 • Amprobe
 • REED Instruments
 • Xflight Technologies LLC
 • CENTER TECHNOLOGY
 • Panduit Corp
 • Amphenol Telaire
 • HOBO
 • Graphtec America, Inc.
 • CS Instruments
 • LoggerFlex
 • EMC Test Design
 • Advanced Thermal Solutions Inc.
 • Display Visions
 • Global Specialties
 • Inspeed
 • Lascar Electronics
 • FLIR
 • Amphenol Advanced Sensors
 • Supco
 • PCE Instruments
 • DFRobot
 • Tycon Systems Inc.
 • InfiRay Technology
 • Pacer Instruments
 • General Tools
 • Klein Tools, Inc.
 • B&K Precision
 • BAPI
 • enDAQ
 • Sensorcon
 • UbiBot
 • Nidec Copal Electronics
 • Hirst Magnetic Instruments Ltd
 • FLIR Extech
 • Molex
 • UVCense
 • Lumberg Automation
 • TPI (Test Products Int)
 • Weidmüller
 • Arrgh!!
 • Broadcom Limited
 • 3M
thêm dữ liệu
Package:
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Sheet
 • Retail Package
 • Case
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
401027
401027
LIGHT METER, FOOT CANDLE LIGHT M

476,64680 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 476,64680 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
407736
407736
SOUND LEVEL METER, DIGITAL, 1.5D

760,81800 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 760,81800 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
709
709
CONBUSTION ANALYZER

485,06000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 485,06000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
FM100
FM100
DESKTOP FORMALDEHYDE MONITOR

816,92248 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 816,92248 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
407123
407123
ANEMOMETER, HOT WIRE HEAVY DUTY

449,99000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 449,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3510+
3510+
ORGANIC VAPOR MONITOR

699,37800 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3.496,89000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
714
714
COMBUSTION ANALYZER W/PUMP

1.470,11000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.470,11000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
715
715
COMBUSTION ANALYZER W/PUMP

1.633,91000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.633,91000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3511+
3511+
ORGANIC VAPOR MONITOR

777,07800 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3.885,39000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1010
1010
HUMIDITY IAQ METER W DATA LOGGNG

846,25000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 846,25000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
716
716
FLUE GAS ANALYZER

1.016,35000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.016,35000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3550+
3550+
ETHYLENE OXIDE MONITOR

1.087,91200 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5.439,56000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
42270
42270
DATALOGGER, TEMP+HUMIDITY

131,99000 US$

9

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 131,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HT30
HT30
HEAT STRESS WBGT (WET BULB GLOBE

197,99000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 197,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
753
753
DETECTOR REFRIGERATION LEAK

185,81000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 185,81000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
407026
407026
LIGHT METER, FC/LUX HEAVY DUTY W

199,99000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 199,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CL200
CL200
EXSTIK CHLORINE METER

219,99000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 219,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
625
625
MANOMETER DIGITAL DUAL INPUT

232,27000 US$

8

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 232,27000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
645
645
MANOMETER DIGITAL 30 PSI

232,27000 US$

27

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 232,27000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A702
A702
CARBON MON W/ AUD/VID ALARM

232,27000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 232,27000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail