9IC
Series:
 • Atlas
 • 1587
 • MR
 • 11x
 • CNX 3000
 • Fluke Connect
thêm dữ liệu
Mfr:
 • REED Instruments
 • Peak Electronic Design Limited
 • Tempo Communications
 • Klein Tools, Inc.
 • Brook Livin
 • FLIR Extech
 • Fluke Electronics
 • FLIR
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Box
 • Bulk
 • Retail Package
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
69355
69355
PREMIUM ELECTRICAL TEST KIT

69,98000 US$

16

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 69,98000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail