9IC
Series:
 • 375
 • Scotch
 • ZCM2000
 • Dot Shot Pro
 • ZCM1000
 • ZCM1100
 • GlueDots Dot N' Go
 • Tartan
thêm dữ liệu
Mfr:
 • Botron Company Inc.
 • IndustrialSupplies.com
 • Box Partners
 • Global Industrial
 • Brady Corporation
 • iFixit
 • START International
 • Dot Shot
 • Transforming Technologies
 • Desco
 • Micro-Measurements (Division of Vishay Precision Group)
 • Bertech
 • Better Packages
 • Marsh
 • Glue Dots
 • 3M
thêm dữ liệu
Package:
 • Dispenser
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
B1603
B1603
B1603 WHITE ESD SAFE MANUAL TAPE

74,28000 US$

58

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 74,28000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
H12
H12
APPLICATOR PERFORM 1" WIDE MAX

43,21000 US$

12

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 43,21000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
H122
H122
TAPE DISPENSER HAND - 48MM WIDTH

55,52000 US$

9

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 55,52000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
H192
H192
TAPE DISPENSER HAND 2" WIDE

71,11000 US$

6

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 71,11000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
700
700
APPLICATOR TAPE ATG 3/4,1/2,1/4"

89,96000 US$

8

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 89,96000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
H129
H129
TAPE DISPENSER HAND 2" WIDE

132,25000 US$

6

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 132,25000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
H10
H10
APPLICATOR ECONOMY 1" WIDE MAX

41,25000 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 41,25000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
H123
H123
TAPE DISPENSER 3" WIDE 3" CORE

79,49000 US$

35

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 79,49000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
H128
H128
SCOTCH BOX SEALING TAPE DISPENSE

87,48000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 87,48000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
C23
C23
SCOTCH HEAVY DUTY DISPENSER C23

76,21000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 76,21000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
P448
P448
DISPENSER TAPE 8" X 7 1/2" DIA

217,99000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 217,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
C60
C60
SCOTCH DESKTOP TAPE DISPENSER C6

109,53827 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 109,53827 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail