9IC
Series:
 • FLECLEAR
 • DF2000PE
 • DF2000MA
 • HN
 • Beyolex
 • D50F
 • ElectroCut 1170
 • D50A
 • Scotchlite, Diamond Grade 981
thêm dữ liệu
Mfr:
 • 3M (TC)
 • Panasonic Electronic Components
 • Bertech
 • CS Hyde Company
 • TDK Corporation
 • 3M
 • CHASM Advanced Materials
 • TapeCase
thêm dữ liệu
Package:
 • Strip
 • Spool
 • Tape & Reel (TR)
 • Bag
 • Box
 • Bulk
thêm dữ liệu
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành

Trống

Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail