9IC
Mfr:
 • IndustrialSupplies.com
 • CS海德公司
 • t-Global技术
 • 贝尔登股份有限公司。
 • 南海
 • Pimoroni有限公司
 • 德斯科
 • Gardner Bender
 • 斯泰内尔美国
 • 胶点
 • Electroreel Components,LLC
 • 转换技术
 • 莫仕连接器
 • 伽马电子
 • Pi供应
 • HARDMAN
 • 哈廷
 • Master Appliance公司
 • 菲尼萨公司
 • Altech公司
 • 磁带逻辑
 • DOW
 • 安士澳粘合剂公司
 • 布雷迪公司
 • TE Connectivity航空航天、国防和海军
 • Intertape
 • Bertech
 • 更好的套餐
 • Panduit公司
 • TE Connectivity Raychem电缆保护
 • TubeDepot
 • NTE电子公司
 • GC电子
 • Antistat公司
 • Techflex
 • Digiwave
 • 鲁道夫兄弟公司。
 • 菲尼克斯电气
 • Alpha Wire
 • 杜邦
 • 股份有限公司SICK。
 • DSI公司
 • 荷兰
 • Incom制造
 • ITW聚合物粘合剂
 • 松下电子元件
 • 工业光纤
 • Chip Quik股份有限公司。
 • 拆解
 • 普利茅斯
 • VHB
 • TE应用工具
 • Aven工具
 • 3M(TC)
 • Bantam工具
 • TDK株式会社
 • 化学电子学
 • CHASM先进材料
 • 埃克
 • Essentra组件
 • 点快照
 • 肯尼迪实验室,Hub Incorporated的一个部门
 • 赤铁矿
 • 博创公司股份有限公司。
 • 永久债券
 • START国际
 • 300万
 • 结构胶
 • 顶部胶带和标签
 • 阿达弗瑞工业有限责任公司
 • Transforming Technologies,LLC
 • 全球工业
 • 股份有限公司克莱因工具公司。
 • 安费诺时代微波系统
 • Gedore Tools,股份有限公司。
 • 达信
 • 郊区嵌入式
 • DAP
 • 微测量(Vishay Precision Group部门)
 • TE连接AMP连接器
 • MG化学品
 • 海勒曼顿
 • 斯坦利
 • 松下工业自动化销售
 • Laird Technologies EMI
 • Box合作伙伴
 • 灵感LED有限责任公司
 • Sierra Electronics
 • Protektive Pak
 • 担保人
 • TapeCase
thêm dữ liệu
Package:
 • 纸袋
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
730
730
SEALANT UV CLEAR 305 ML

30,91583 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 370,98996 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35409
35409
TIP, NEEDLE EXTENSION

9,79000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,79000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
45
45
GENERAL PURPOSE SPRAY ADHESIVE

100,27600 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 100,27600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
80
80
RUBBER AND VINYL SPRAY ADHESIVE

106,79133 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 106,79133 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
4E
4E
SCOTCHCAST ELECTRICAL INSULATING

170,63614 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 170,63614 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
S1125-KIT-1
S1125-KIT-1
SEALANT/ADHESIVE

126,14000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 126,14000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8213
8213
OPTICALLY CLEAR ADESIVE

181,71000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 181,71000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7379
7379
ANISOTROPIC CONDUCT FILM 50M

143,69715 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 143,69715 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8188
8188
FLEX PACK NOZZLE 6/CASE

78,04000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 468,24000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EC2216
EC2216
EPOXY ADHESIVE B/A GRAY 43 ML

29,00110 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 29,00110 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1-608036-4
1-608036-4
TAPE SILVERICONE FUSION 1"X 5YD

47,60000 US$

101

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 47,60000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
S1030-TAPE-3/4X33FT
S1030-TAPE-3/4X33FT
TAPE SEALING 3/4"X 10.9YDS

62,72000 US$

372

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 62,72000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1345
1345
1345 TAPE 7.7 X 10 IN SHEET

10,85000 US$

413

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,85000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
81224
81224
TAPE ANTISTATIC CLR 3/4"X 72YDS

7,83000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,83000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5221
5221
3M ALL PURPOSE FAST CURE FIL

557,62204 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 557,62204 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
DP-100
DP-100
PLUS CLEAR EPOXY ADH1.7 FL.OZ

403,47495 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 403,47495 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RT41
RT41
SCOTCH-WELD BEARING MOUNT RETAIN

146,63832 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 146,63832 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5952
5952
TAPE DBL COATED BLK 1/2"X36YD

104,08000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 104,08000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
CC2650
CC2650
Tape Foam Weatherstrip ClosedCel

19,92000 US$

100

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,92000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
357
357
TAPE BARRICADE RED 3"X 333YDS

38,63000 US$

26

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 38,63000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail