9IC
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
TPL51200-DF8R
TPL51200-DF8R
the thermally efficient 10-pin 3×3 DFN package with thermal pad

0,21960 US$

5000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,21960 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail