9IC
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
LMV331TP-TR
LMV331TP-TR
The comparator is packaged in a small SC70 package and can be used in space conservative designs.

0,07320 US$

70

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,07320 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
TPF141-TR
TPF141-TR
Full-HD Composite Video Filter Driver

0,44401 US$

35

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,44401 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail