9IC
Series:
 • PICO
 • SH6
 • 3U
 • DPS10
 • A7PS
 • L20
 • A7PH
 • A7AS
 • SMCD
 • A7CN
 • A7SS
 • SMC
 • A7D
 • 84218
 • A7F
 • PA
 • DPS8
 • PB
 • DPS9
 • 3
 • A7MD
 • A7MA
 • 84214
 • PE
 • 84213
 • PICOD
 • T57
 • 84210
 • TSW
 • A7BS
 • 84212
 • 84211
 • A7DP
 • 3P
 • A7BL
thêm dữ liệu
Mfr:
 • TE Connectivity ALCOSWITCH Switches
 • ZF Electronics
 • Adafruit Industries LLC
 • Red Lion Controls
 • C&K
 • Crouzet
 • Omron Electronics Inc-EMC Div
 • APEM Inc.
thêm dữ liệu
Package:
 • Tray
 • Tube
 • Box
 • Bulk
tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
A7D-106-1
A7D-106-1
SWITCH THUMB BCD 0.1A 30V

8,36000 US$

14351

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,36000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A7DP-206-1
A7DP-206-1
SWITCH THUMB BCD 0.1A 30V

7,56987 US$

262

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,56987 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A7CN-106-1
A7CN-106-1
SWITCH THUMB BCD 0.1A 28V

10,40367 US$

2188

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,40367 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A7BS-206-1
A7BS-206-1
SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V/28V

10,09025 US$

500

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,09025 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A7BS-206-S-1
A7BS-206-S-1
SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V/28V

13,54000 US$

992

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 13,54000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A7BS-254-1
A7BS-254-1
SWITCH THUMB HEX 0.1A 50V/28V

46,23757 US$

296

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 46,23757 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
302109000
302109000
SWITCH THUMB BCD 0.1A 120V/28V

44,36000 US$

228

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 44,36000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A7BS-207-1
A7BS-207-1
SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V/28V

4,70850 US$

130

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,70850 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
302119000
302119000
SWITCH THUMB BCD 0.1A 120V/28V

44,36000 US$

68

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 44,36000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
307119000
307119000
SWITCH THUMB HEX 0.1A 120V/28V

92,51000 US$

111

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 92,51000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
332100000
332100000
SWITCH THUMB BCD 0.1A 120V/28V

134,40000 US$

44

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 134,40000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
301119000
301119000
SWITCH THUMB DEC 0.1A 120V/28V

44,36000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 44,36000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A7D-206
A7D-206
SWITCH THUMB BCD 0.1A 30V

8,30552 US$

73

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,30552 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A7BS-206-S
A7BS-206-S
SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V/28V

11,53110 US$

89

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 11,53110 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A7BS-207
A7BS-207
SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V/28V

11,53110 US$

52

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 11,53110 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A7BS-207-PM-1
A7BS-207-PM-1
SWITCH THUMB SPDT 0.1A 50V/28V

13,93395 US$

77

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 13,93395 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A7PS-206
A7PS-206
SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V/28V

17,75000 US$

69

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 17,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A7PS-203-1
A7PS-203-1
SWITCH THUMB DECIMAL 0.1A 50/28V

19,21850 US$

11

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 19,21850 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A7PH-207-1
A7PH-207-1
SWITCH THUMB BCD 0.15A 125V/28V

46,12004 US$

17

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 46,12004 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
A7PS-255
A7PS-255
SWITCH THUMB HEX 0.1A 50V/28V

44,16000 US$

24

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 44,16000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail