9IC

Giới thiệu thương hiệu

tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
HFD3/12
HFD3/12
POWER RELAY 12VDC 4A DPDT(15X7.5

0,55740 US$

28

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 13,37760 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HF49FD/024-1H11
HF49FD/024-1H11
线圈电压:24V 引脚数:4 触点形式:一组常开:1A(单刀单掷-常开) 触点容量(电阻负载):5A@30VDC;5A@250VAC 触点材料:AgNi

0,88270 US$

82

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,88270 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HF41F/12-HS
HF41F/12-HS
线圈电压:12V 引脚数:4 触点形式:一组常开:1A(单刀单掷-常开) 触点容量(电阻负载):6A@30VDC;6A@250VAC 触点材料:AgNi

1,34798 US$

8805

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,34798 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HF46F/012-HS1
HF46F/012-HS1
线圈电压:12V 引脚数:4 触点形式:一组常开:1A(单刀单掷-常开) 触点容量(电阻负载):5A@30VDC;5A@250VAC 触点材料:AgNi

0,47158 US$

76

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,47158 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HF46F/24-HS1
HF46F/24-HS1
线圈电压:24V 引脚数:4 触点形式:一组常开:1A(单刀单掷-常开) 触点容量(电阻负载):5A@30VDC;5A@250VAC 触点材料:AgNi

0,39720 US$

23

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,39720 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HF49FD/005-1H11
HF49FD/005-1H11
线圈电压:5V 引脚数:4 触点形式:一组常开:1A(单刀单掷-常开) 触点容量(电阻负载):5A@30VDC;5A@250VAC 触点材料:AgNi

0,88270 US$

5990

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,88270 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HFD27/012-S
HFD27/012-S
线圈电压:12V 引脚数:8 触点形式:两组转换:2C(双刀双掷-转换) 触点容量(电阻负载):2A@30VDC;1A@125VAC 触点材料:AgNi+镀金

0,31810 US$

71

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,31810 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HF115F/012-2ZS4
HF115F/012-2ZS4
线圈电压:12V 引脚数:8 触点形式:两组转换:2C(双刀双掷-转换) 触点容量(电阻负载):8A@250VAC 触点材料:AgCdO

1,34943 US$

9771

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,34943 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HFD27/024-S
HFD27/024-S
线圈电压:24V 引脚数:8 触点形式:两组转换:2C(双刀双掷-转换) 触点容量(电阻负载):2A@30VDC;1A@125VAC 触点材料:AgNi+镀金

0,42620 US$

72

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,42620 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HF46F/5-HS1
HF46F/5-HS1
-

0,37060 US$

43888

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,37060 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HF49FD/012-1H11
HF49FD/012-1H11
线圈电压:12V 引脚数:4 触点形式:一组常开:1A(单刀单掷-常开) 触点容量(电阻负载):5A@30VDC;5A@250VAC 触点材料:AgNi

0,55740 US$

5

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,55740 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HF32F/012-HS3
HF32F/012-HS3
线圈电压:12V 引脚数:4 触点形式:一组常开:1A(单刀单掷-常开) 触点容量(电阻负载):5A@30VDC;5A@250VAC;10A@125VAC 触点材料:AgNi

0,46432 US$

16322

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,46432 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HF46F/12-HS1T
HF46F/12-HS1T
线圈电压:12V 引脚数:4 触点形式:一组常开:1A(单刀单掷-常开) 触点容量(电阻负载):5A@30VDC;5A@250VAC 触点材料:AgSnO2

0,37060 US$

39

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,37060 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HF115F/024-2ZS4
HF115F/024-2ZS4
线圈电压:24V 引脚数:8 触点形式:两组转换:2C(双刀双掷-转换) 触点容量(电阻负载):8A@250VAC 触点材料:AgCdO

1,31025 US$

8425

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,31025 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HF32F-G/012-HS
HF32F-G/012-HS
线圈电压:12V 引脚数:4 触点形式:一组常开:1A(单刀单掷-常开) 触点容量(电阻负载):10A@250VAC;10A@30VDC 触点材料:AgCdO

0,49914 US$

12773

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,49914 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HFD23/005-1ZS
HFD23/005-1ZS
线圈电压:5V 引脚数:6 触点形式:一组转换:1C(单刀双掷-转换) 触点容量(电阻负载):1A@30VDC;500mA@125VAC 触点材料:AgNi+镀金

0,41610 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,41610 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HF3FF/005-1ZS
HF3FF/005-1ZS
线圈电压:5V 引脚数:5 触点形式:一组转换:1C(单刀双掷-转换) 触点材料:AgCdO

0,22130 US$

100

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,22130 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
JZC-32F/012-HS3(555)
JZC-32F/012-HS3(555)
线圈电压:12V 引脚数:4 触点形式:一组常开:1A(单刀单掷-常开) 触点容量(电阻负载):5A@30VDC;5A@250VAC;10A@125VAC 触点材料:AgNi

0,40628 US$

14538

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,40628 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HF32F-G/005-HS
HF32F-G/005-HS
线圈电压:5V 引脚数:4 触点形式:一组常开:1A(单刀单掷-常开) 触点容量(电阻负载):10A@250VAC;10A@30VDC 触点材料:AgCdO

0,29510 US$

56

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,29510 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
HF32FA-G/005-HSL1
HF32FA-G/005-HSL1
线圈电压:5V 引脚数:4 触点形式:一组常开:1A(单刀单掷-常开) 触点容量(电阻负载):10A@250VAC 触点材料:AgSnO2

0,52460 US$

44

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,52460 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail