9IC

Giới thiệu thương hiệu

tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
PKMCS0909E4000-R1
PKMCS0909E4000-R1
Voltage - Rated: 1.5 V Frequency: 4kHz Size / Dimension: 0.354" L x 0.354" W (9.00mm x 9.00mm) Sound Pressure Level (SPL): 65dB @ 1.5V, 10cm Technology: Piezo

0,86915 US$

1914

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,86915 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PKLCS1212E4001-R1
PKLCS1212E4001-R1
Voltage - Rated: 1.5 V Frequency: 4kHz Size / Dimension: 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) Sound Pressure Level (SPL): 84dB @ 1.5V, 10cm Technology: Piezo

0,78354 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,78354 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PKLCS1212E40A1-R1
PKLCS1212E40A1-R1
Voltage - Rated: 1.5 V Frequency: 4kHz Size / Dimension: 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) Sound Pressure Level (SPL): 75dB @ 1.5V, 10cm Technology: Piezo

1,37845 US$

898

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,37845 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PKM22EPPH4001-B0
PKM22EPPH4001-B0
Voltage - Rated: 1.5 V Frequency: 4kHz Size / Dimension: 0.866" Dia (22.00mm) Sound Pressure Level (SPL): 75dB @ 1.5V, 10cm Technology: Piezo

0,56589 US$

380

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,56589 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PKLCS1212E2000-R1
PKLCS1212E2000-R1
Voltage - Rated: 1.5 V Frequency: 2kHz Size / Dimension: 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) Sound Pressure Level (SPL): 70dB @ 1.5V, 10cm Technology: Piezo

1,37845 US$

457

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,37845 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PKM22EPPH4007-B0
PKM22EPPH4007-B0
Voltage - Rated: 1.5 V Frequency: 4kHz Size / Dimension: 0.866" Dia (22.00mm) Sound Pressure Level (SPL): 85dB @ 1.5V, 10cm Technology: Piezo

0,62248 US$

364

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,62248 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PKM22EPPH4012-B0
PKM22EPPH4012-B0
Voltage - Rated: 1.5 V Frequency: 4kHz Size / Dimension: 0.866" Dia (22.00mm) Sound Pressure Level (SPL): 85dB @ 1.5V, 10cm Technology: Piezo

0,55138 US$

678

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,55138 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PKM22EPPH4002-B0
PKM22EPPH4002-B0
Voltage - Rated: 1.5 V Frequency: 4kHz Size / Dimension: 0.866" Dia (22.00mm) Sound Pressure Level (SPL): 75dB @ 1.5V, 10cm Technology: Piezo

0,23570 US$

465

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,23570 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PKLCS1212E2400-R1
PKLCS1212E2400-R1
Voltage - Rated: 1.5 V Frequency: 2.4kHz Size / Dimension: 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) Sound Pressure Level (SPL): 75dB @ 1.5V, 10cm Technology: Piezo

1,66575 US$

707

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,66575 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PKLCS1212E24A0-R1
PKLCS1212E24A0-R1
Voltage - Rated: 1.5 V Frequency: 2.4kHz Size / Dimension: 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) Sound Pressure Level (SPL): 75dB @ 1.5V, 10cm Technology: Piezo

0,94750 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,94750 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PKMCS1818E20A0-R1
PKMCS1818E20A0-R1
Voltage - Rated: 12 V Frequency: 2kHz Size / Dimension: 0.709" L x 0.709" W (18.00mm x 18.00mm) Sound Pressure Level (SPL): 100dB @ 12V, 10cm Technology: Piezo

8,27070 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,27070 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PKLCS1212E20A0-R1
PKLCS1212E20A0-R1
Voltage - Rated: 1.5 V Frequency: 2kHz Size / Dimension: 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) Sound Pressure Level (SPL): 70dB @ 1.5V, 10cm Technology: Piezo

0,83287 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,83287 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PKB24SPCH3601-B0
PKB24SPCH3601-B0
Voltage - Rated: 12 V Frequency: 3.6kHz Size / Dimension: 0.957" Dia (24.30mm) Sound Pressure Level (SPL): 90dB @ 12V, 10cm Technology: Piezo

1,39731 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,39731 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PKM13EPYH4000-A0
PKM13EPYH4000-A0
Voltage - Rated: 1.5 V Frequency: 4kHz Size / Dimension: 0.496" Dia (12.60mm) Sound Pressure Level (SPL): 70dB @ 1.5V, 10cm Technology: Piezo

0,12860 US$

1734

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,12860 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PKM13EPYH4002-B0
PKM13EPYH4002-B0
Voltage - Rated: 1.5 V Frequency: 4kHz Size / Dimension: 0.496" Dia (12.60mm) Sound Pressure Level (SPL): 70dB @ 1.5V, 10cm Technology: Piezo

0,13390 US$

1974

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,13390 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7BB-12-9
7BB-12-9
BUZZER ELEMENT STD 9KHZ 12MM

0,57895 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,57895 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7BB-35-3
7BB-35-3
BUZZER ELEMENT STD 2.8KHZ 35MM

0,43965 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,43965 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7BB-27-4L0
7BB-27-4L0
BUZZER ELEMENT STD 4.6KHZ 27MM

0,50060 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,50060 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7BB-27-4
7BB-27-4
BUZZER ELEMENT STD 4.6KHZ 27MM

0,37291 US$

1957

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,37291 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
7BB-20-6L0
7BB-20-6L0
BUZZER ELEMENT STD 6.3KHZ 20MM

0,42731 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,42731 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail