9IC

Giới thiệu thương hiệu

tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
IS32LT3123-ZLA3-TR
IS32LT3123-ZLA3-TR
Type: Linear Current - Output / Channel: 18mA Voltage - Supply (Max): 40V Voltage - Supply (Min): 5V Supplier Device Package: 24-eTSSOP Mounting Type: Surface Mount

2,98910 US$

7495

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,98910 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
IS31FL3236A-QFLS2-TR
IS31FL3236A-QFLS2-TR
Type: Linear Current - Output / Channel: 38mA Voltage - Supply (Max): 5.5V Voltage - Supply (Min): 2.7V Supplier Device Package: 44-QFN (5x5) Mounting Type: Surface Mount

0,39720 US$

61163

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,39720 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
IS31FL3736B-QFLS4-TR
IS31FL3736B-QFLS4-TR
Type: Linear Current - Output / Channel: 42mA Voltage - Supply (Max): 5.5V Voltage - Supply (Min): 2.7V Supplier Device Package: 40-QFN (5x5) Mounting Type: Surface Mount

2,80930 US$

4906

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,80930 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
IS31FL3237-QFLS4-TR
IS31FL3237-QFLS4-TR
Type: Linear Current - Output / Channel: 38mA Voltage - Supply (Max): 5.5V Voltage - Supply (Min): 2.7V Supplier Device Package: 44-QFN (5x5) Mounting Type: Surface Mount

2,54490 US$

52292

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,54490 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
IS31FL3742A-QFLS4-TR
IS31FL3742A-QFLS4-TR
Type: Linear Current - Output / Channel: 38mA Voltage - Supply (Max): 5.5V Voltage - Supply (Min): 2.7V Supplier Device Package: 48-QFN (6x6) Mounting Type: Surface Mount

3,45400 US$

13677

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,45400 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
IS31FL3748-QFLS4-TR
IS31FL3748-QFLS4-TR
Type: Linear Current - Output / Channel: 39.6mA Voltage - Supply (Max): 28V Voltage - Supply (Min): 4.5V Supplier Device Package: 48-QFN (6x6) Mounting Type: Surface Mount

4,48360 US$

4291

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,48360 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
IS31FL3748A-QFLS4-TR
IS31FL3748A-QFLS4-TR
Type: Linear Current - Output / Channel: 39.6mA Voltage - Supply (Max): 28V Voltage - Supply (Min): 4.5V Supplier Device Package: 48-QFN (6x6) Mounting Type: Surface Mount

4,48360 US$

2491

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,48360 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
IS31FL3733B-QFLS4-TR
IS31FL3733B-QFLS4-TR
Type: Linear Current - Output / Channel: 42mA Voltage - Supply (Max): 5.5V Voltage - Supply (Min): 2.7V Supplier Device Package: 48-QFN (6x6) Mounting Type: Surface Mount

3,52510 US$

7902

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,52510 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
IS31FL3741A-QFLS4-TR
IS31FL3741A-QFLS4-TR
Type: Linear Current - Output / Channel: 38mA Voltage - Supply (Max): 5.5V Voltage - Supply (Min): 2.7V Supplier Device Package: 60-QFN (7x7) Mounting Type: Surface Mount

4,73680 US$

21171

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,73680 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
IS31FL3801-QFLS3-TR
IS31FL3801-QFLS3-TR
Type: Linear Current - Output / Channel: 34.5mA Voltage - Supply (Max): 5.5V Voltage - Supply (Min): 2.7V Supplier Device Package: 60-QFN (7x7) Mounting Type: Surface Mount

4,67460 US$

2498

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,67460 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
IS32LT3177-STLA3-TR
IS32LT3177-STLA3-TR
Type: Linear Current - Output / Channel: 150mA Voltage - Supply (Max): 40V Voltage - Supply (Min): 5V Supplier Device Package: SOT-23-6 Mounting Type: Surface Mount

0,62800 US$

29063

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,62800 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
IS31FL3239-QFLS4-TR
IS31FL3239-QFLS4-TR
Type: Linear Current - Output / Channel: 38mA Voltage - Supply (Max): 5.5V Voltage - Supply (Min): 2.7V Supplier Device Package: 32-QFN (4x4) Mounting Type: Surface Mount

2,11840 US$

11345

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,11840 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
IS32LT3957A-ZLA3-TR
IS32LT3957A-ZLA3-TR
Type: DC DC Controller Voltage - Supply (Max): 75V Voltage - Supply (Min): 5V Supplier Device Package: 16-eTSSOP Mounting Type: Surface Mount

0,78190 US$

4955

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,78190 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
IS32FL3240-QWLA3-TR
IS32FL3240-QWLA3-TR
Type: Linear Current - Output / Channel: 38mA Voltage - Supply (Max): 5.5V Voltage - Supply (Min): 2.7V Supplier Device Package: 40-WFQFN (6x6) Mounting Type: Surface Mount, Wettable Flank

1,45680 US$

9980

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,45680 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
IS31FL3726-QFLS2-TR
IS31FL3726-QFLS2-TR
Type: Linear Current - Output / Channel: 60mA Voltage - Supply (Max): 5.5V Voltage - Supply (Min): 3.3V Supplier Device Package: 24-QFN (4x4) Mounting Type: Surface Mount

0,98170 US$

422

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,98170 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
IS31LT3352-V1GRLS2-TR
IS31LT3352-V1GRLS2-TR
Type: DC DC Regulator Current - Output / Channel: 750mA Voltage - Supply (Max): 40V Voltage - Supply (Min): 6V Supplier Device Package: 8-SOP Mounting Type: Surface Mount

1,08730 US$

171

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,08730 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
IS32LT3175P-GRLA3-TR
IS32LT3175P-GRLA3-TR
Type: Linear Current - Output / Channel: 150mA Voltage - Supply (Max): 42V Voltage - Supply (Min): 5V Supplier Device Package: 8-SOP-EP Mounting Type: Surface Mount

1,58650 US$

223

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,58650 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
IS32LT3953-GRLA3-TR
IS32LT3953-GRLA3-TR
Type: DC DC Regulator Current - Output / Channel: 3A Voltage - Supply (Max): 38V Voltage - Supply (Min): 4.5V Supplier Device Package: 8-MSOP Mounting Type: Surface Mount

1,27990 US$

5835

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,27990 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
IS32LT3954-GRLA3-TR
IS32LT3954-GRLA3-TR
Type: DC DC Regulator Current - Output / Channel: 3A Voltage - Supply (Max): 38V Voltage - Supply (Min): 4.5V Supplier Device Package: 8-SOP-EP Mounting Type: Surface Mount

1,95760 US$

23805

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,95760 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
IS32LT3954A-GRLA3-TR
IS32LT3954A-GRLA3-TR
Type: DC DC Regulator Current - Output / Channel: 3A Voltage - Supply (Max): 38V Voltage - Supply (Min): 4.5V Supplier Device Package: 8-SOP-EP Mounting Type: Surface Mount

1,95760 US$

9325

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,95760 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail