9IC

Giới thiệu thương hiệu

Thiết bị tích hợp RFM ban đầu được tạo ra để thiết kế và sản xuất các sản phẩm tần số vô tuyến (RF) công suất thấp bằng cách sử dụng công nghệ sóng âm bề mặt (SAW). nbsp; Các sản phẩm của họ hiện bao gồm các thành phần liên lạc tần số vô tuyến, radio tầm ngắn hệ thống con, mô-đun tần số vô tuyến và radio đóng hộp. Các sản phẩm RF của RFMi bao gồm một loạt các ứng dụng công nghiệp, thương mại và tiêu dùng.

tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
RF3606D
RF3606D
Frequency - Center: 390MHz Bandwidth: 16MHz Insertion Loss: 1.4dB Package / Case: 8-SMD, No Lead Mounting Type: Surface Mount

1,46300 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 14,63000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SF2424D
SF2424D
Frequency - Center: 505MHz Insertion Loss: 2.8dB Package / Case: 8-SMD, No Lead Mounting Type: Surface Mount

0,77629 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,76285 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RF1385D
RF1385D
Frequency - Center: 869.85MHz Bandwidth: 900kHz Insertion Loss: 5dB Package / Case: 8-SMD, No Lead Mounting Type: Surface Mount

1,55112 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 15,51119 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RF1402D
RF1402D
Frequency - Center: 315MHz Bandwidth: 1MHz Insertion Loss: 2.7dB Package / Case: 8-SMD, No Lead Mounting Type: Surface Mount

1,58159 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 15,81590 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RF1401D
RF1401D
Frequency - Center: 433.92MHz Bandwidth: 2MHz Insertion Loss: 2.8dB Package / Case: 8-SMD, No Lead Mounting Type: Surface Mount

0,79515 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 7,95148 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SF2258E
SF2258E
Frequency - Center: 2.657GHz Bandwidth: 66MHz Insertion Loss: 2.3dB Package / Case: 6-SMD, No Lead Mounting Type: Surface Mount

1,61351 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,13512 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SF2395E
SF2395E
Frequency - Center: 1.224GHz Bandwidth: 108MHz Insertion Loss: 4.4dB Package / Case: 6-SMD, No Lead Mounting Type: Surface Mount

1,55300 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 15,53000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SF1224E-1
SF1224E-1
Frequency - Center: 2.3323GHz Bandwidth: 25.6MHz Insertion Loss: 1.5dB Package / Case: 6-SMD, No Lead Mounting Type: Surface Mount

0,80676 US$

8500

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,06756 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RF3355C
RF3355C
Frequency - Center: 390MHz Bandwidth: 550kHz Insertion Loss: 2dB Package / Case: 8-SMD, No Lead Mounting Type: Surface Mount

1,55300 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 15,53000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RF1172C
RF1172C
Frequency - Center: 433.92MHz Bandwidth: 600kHz Insertion Loss: 3dB Package / Case: 8-SMD, No Lead Mounting Type: Surface Mount

0,81111 US$

10650

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,11109 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SF1192B
SF1192B
Frequency - Center: 1.843GHz Bandwidth: 75MHz Insertion Loss: 2.2dB Package / Case: 6-SMD, No Lead Mounting Type: Surface Mount

0,81111 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,11109 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RF1432C
RF1432C
Frequency - Center: 319.5MHz Bandwidth: 600kHz Insertion Loss: 1.8dB Package / Case: 8-SMD, No Lead Mounting Type: Surface Mount

0,81111 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,11109 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RF3336C
RF3336C
Frequency - Center: 868.35MHz Bandwidth: 700kHz Insertion Loss: 2.6dB Package / Case: 8-SMD, No Lead Mounting Type: Surface Mount

0,81111 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,11109 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RF1211C
RF1211C
Frequency - Center: 315MHz Bandwidth: 900kHz Insertion Loss: 2dB Package / Case: 8-SMD, No Lead Mounting Type: Surface Mount

0,81111 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,11109 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RF1404C
RF1404C
Frequency - Center: 433.92MHz Bandwidth: 700kHz Insertion Loss: 2.4dB Package / Case: 8-SMD, No Lead Mounting Type: Surface Mount

0,81111 US$

6000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,11109 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RF1295C
RF1295C
Frequency - Center: 451.35MHz Bandwidth: 1MHz Insertion Loss: 2.5dB Package / Case: 8-SMD, No Lead Mounting Type: Surface Mount

0,81111 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,11109 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SF2314E
SF2314E
Frequency - Center: 866MHz Bandwidth: 7MHz Insertion Loss: 2.3dB Package / Case: 6-SMD, No Lead Mounting Type: Surface Mount

0,82562 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 8,25619 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SF2261E
SF2261E
Frequency - Center: 880MHz Bandwidth: 60MHz Insertion Loss: 1.6dB Package / Case: 6-SMD, No Lead Mounting Type: Surface Mount

1,67445 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,74454 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SF2294E
SF2294E
Frequency - Center: 922.5MHz Bandwidth: 5MHz Insertion Loss: 2.7dB Package / Case: 6-SMD, No Lead Mounting Type: Surface Mount

2,92957 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 29,29569 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SF1186E-2
SF1186E-2
Frequency - Center: 1.57542GHz Bandwidth: 15.3MHz Insertion Loss: 2.68dB Package / Case: 6-SMD, No Lead Mounting Type: Surface Mount

1,67445 US$

5000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,74454 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail