9IC

Giới thiệu thương hiệu

Epson kết hợp chuyên môn tiếp thị, bán hàng và kỹ thuật của Mỹ với khả năng sản xuất của Nhật Bản để cung cấp dịch vụ "hạng nhất" cho khách hàng. Sự gần gũi của Epson với các nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp công nghệ cao, khả năng tiếp cận dễ dàng với các nguồn lực phát triển của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Epson và khả năng tận dụng các nguồn lực của các trường đại học hàng đầu Hoa Kỳ cho phép EEA cung cấp các sản phẩm và giải pháp phù hợp nhanh chóng và hiệu quả để đáp ứng nhu cầu của khách hàng hệ thống tiên tiến. Hệ thống hoạt động kinh doanh tiên tiến và thực tiễn kinh doanh linh hoạt của Epson đã giúp khách hàng của chúng tôi giảm chi phí mua sắm, chi phí nắm giữ hàng tồn kho và chi phí lỗi thời hàng tồn kho, do đó giảm đáng kể chi phí tổng thể của vật liệu trong suốt vòng đời của sản phẩm.

tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
X1E000021006500
X1E000021006500
Type: MHz Crystal Frequency: 19.2 MHz Load Capacitance: 9.5pF Operating Mode: Fundamental Operating Temperature: -30°C ~ 85°C Mounting Type: Surface Mount

0,11990 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,11990 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
S1V3S344A00A800-160
S1V3S344A00A800-160
Applications: Signal Processing Voltage - Supply: 3.3V ~ 5V Number of Channels: 1 Supplier Device Package: 52-QFP13 (10x10) Mounting Type: Surface Mount

14,84181 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2.374,68960 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
S1V3G340F00A900-160
S1V3G340F00A900-160
Applications: Signal Mixing Voltage - Supply: 2.2V ~ 5.5V Number of Channels: 1 Supplier Device Package: 52-QFP13 (10x10) Mounting Type: Surface Mount

5,58055 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,58055 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
S1V30120F01A100-160
S1V30120F01A100-160
Applications: Signal Mixing Number of Channels: 1 Supplier Device Package: 64-TQFP13 (10x10) Mounting Type: Surface Mount

8,01888 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.283,02080 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
S1V3S344A00A800
S1V3S344A00A800
Applications: Signal Processing Voltage - Supply: 3.3V, 5V Number of Channels: 1 Supplier Device Package: 52-QFP (10x10) Mounting Type: Surface Mount

10,38730 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16.619,68000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
S1V30080F01A000
S1V30080F01A000
Applications: Signal Mixing Voltage - Supply: 2.2V ~ 5.5V Number of Channels: 1 Supplier Device Package: 48-QFP (7x7) Mounting Type: Surface Mount

21,75600 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 21,75600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
S1V30120F01A100
S1V30120F01A100
Applications: Signal Mixing Voltage - Supply: 1.65V ~ 3.6V Number of Channels: 1 Supplier Device Package: 64-TQFP (10x10) Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA) Mounting Type: Surface Mount

2,14400 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,14400 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
S1V3G340F00A900
S1V3G340F00A900
Applications: Signal Mixing Voltage - Supply: 2.2V ~ 5.5V Number of Channels: 1 Supplier Device Package: 52-QFP (10x10) Mounting Type: Surface Mount

4,02798 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,02798 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RX-8025SA:AA:ROHS
RX-8025SA:AA:ROHS
Type: Clock/Calendar Voltage - Supply: 1.7V ~ 5.5V Current - Timekeeping (Max): 1.2A ~ 1.8A @ 3V ~ 5V Supplier Device Package: 14-SOP Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Mounting Type: Surface Mount

3,35471 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 83,86780 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RTC-8564NB:B:ROHS
RTC-8564NB:B:ROHS
Type: Clock/Calendar Voltage - Supply: 1.8V ~ 5.5V Current - Timekeeping (Max): 0.7A ~ 0.8A @ 3V ~ 5V Supplier Device Package: 22-SON Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Mounting Type: Surface Mount

3,50271 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 875,67850 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RTC-8564JE:ROHS
RTC-8564JE:ROHS
Type: Clock/Calendar Voltage - Supply: 1.8V ~ 5.5V Current - Timekeeping (Max): 0.7A ~ 0.8A @ 3V ~ 5V Supplier Device Package: 20-VSOJ Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Mounting Type: Surface Mount

4,12600 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 103,15000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RX-8025NB:AA
RX-8025NB:AA
Type: Clock/Calendar Voltage - Supply: 1.7V ~ 5.5V Current - Timekeeping (Max): 1.2A ~ 1.8A @ 3V ~ 5V Supplier Device Package: 22-SON Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Mounting Type: Surface Mount

7,64242 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 764,24170 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RX8900CE:UAB
RX8900CE:UAB
Type: Clock/Calendar Voltage - Supply: 2.5V ~ 5.5V Current - Timekeeping (Max): 1.4A ~ 1.5A @ 3V ~ 5V Supplier Device Package: 10-SMD Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Mounting Type: Surface Mount

4,25800 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 425,80000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RX-4045NB:AAB
RX-4045NB:AAB
Type: Clock/Calendar Voltage - Supply: 1.7V ~ 5.5V Current - Timekeeping (Max): 1.2A ~ 1.8A @ 3V ~ 5V Supplier Device Package: 22-SON (6.3x4.8) Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Mounting Type: Surface Mount

4,46470 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 446,47000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RX8130CE:B3
RX8130CE:B3
Type: Time Event Recorder Voltage - Supply: 1.6V ~ 5.5V Supplier Device Package: Module Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Mounting Type: Surface Mount

1,63000 US$

30121

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,63000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RX8130CE:BB
RX8130CE:BB
Type: Time Event Recorder Voltage - Supply: 1.25V ~ 5.5V Current - Timekeeping (Max): 0.5A @ 3V Supplier Device Package: 10-SMD Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Mounting Type: Surface Mount

1,43794 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 143,79410 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RX8900CE:UB0
RX8900CE:UB0
Type: Clock/Calendar Voltage - Supply: 2.5V ~ 5.5V Current - Timekeeping (Max): 1.4A ~ 1.5A @ 3V ~ 5V Supplier Device Package: 10-SMD Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Mounting Type: Surface Mount

2,89000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,89000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RX8900CE:UB6
RX8900CE:UB6
Type: Clock/Calendar Voltage - Supply: 2.5V ~ 5.5V Current - Timekeeping (Max): 1.4A ~ 1.5A @ 3V ~ 5V Supplier Device Package: 10-SMD Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Mounting Type: Surface Mount

1,54500 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3.090,00000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RX8900CE:UA3
RX8900CE:UA3
Type: Clock/Calendar Voltage - Supply: 2.5V ~ 5.5V Current - Timekeeping (Max): 1.4A ~ 1.5A @ 3V ~ 5V Supplier Device Package: 10-SMD Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Mounting Type: Surface Mount

2,97745 US$

7130

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,97745 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RTC-8564JE:B3:ROHS
RTC-8564JE:B3:ROHS
Type: Clock/Calendar Voltage - Supply: 1.8V ~ 5.5V Current - Timekeeping (Max): 0.7A ~ 0.8A @ 3V ~ 5V Supplier Device Package: 20-VSOJ Operating Temperature: -40°C ~ 85°C Mounting Type: Surface Mount

3,36632 US$

15047

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,36632 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail