9IC

Giới thiệu thương hiệu

TDK Corporation (Tokyo Denkikagaku Kogyo) được thành lập vào tháng 12 năm 1935 với mục tiêu trở thành nhà sản xuất thương mại đầu tiên trên thế giới về vật liệu từ tính ferrite. Kể từ đó, TDK đã phát huy tối đa tài sản của vật liệu bằng cách sử dụng công nghệ vật liệu của mình, tập trung vào sắt, gốm sứ và công nghệ chế biến. Tinh thần sáng lập của TDK, "Đóng góp cho văn hóa và công nghiệp thông qua ý tưởng", vẫn tồn tại cho đến ngày nay.

tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
PS1920P02
PS1920P02
Voltage - Rated: 10 V Frequency: 2kHz Size / Dimension: 0.748" Dia (19.00mm) Sound Pressure Level (SPL): 80dB @ 10V, 10cm Technology: Piezo

0,54558 US$

558

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,54558 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SD1614TT-A5ME
SD1614TT-A5ME
Voltage - Rated: 12 V Frequency: 2.048kHz Size / Dimension: 0.630" Dia (16.00mm) Sound Pressure Level (SPL): 85dB @ 12V, 10cm Technology: Magnetic

1,26000 US$

480

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,26000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PS1927P02
PS1927P02
Voltage - Rated: 10 V Frequency: 2.7kHz Size / Dimension: 0.748" Dia (19.00mm) Sound Pressure Level (SPL): 90dB @ 10V, 10cm Technology: Piezo

0,49479 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,49479 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PS1240P02BT
PS1240P02BT
Voltage - Rated: 3 V Frequency: 4kHz Size / Dimension: 0.480" Dia (12.20mm) Sound Pressure Level (SPL): 60dB @ 3V, 10cm Technology: Piezo

0,09090 US$

31365

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,09090 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PS1240P02CT3
PS1240P02CT3
Voltage - Rated: 3 V Frequency: 4kHz Size / Dimension: 0.480" Dia (12.20mm) Sound Pressure Level (SPL): 60dB @ 3V, 10cm Technology: Piezo

0,14380 US$

4796

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,14380 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PS1720P02
PS1720P02
Voltage - Rated: 3 V Frequency: 2kHz Size / Dimension: 0.669" Dia (17.00mm) Sound Pressure Level (SPL): 70dB @ 3V, 10cm Technology: Piezo

0,11790 US$

96

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,11790 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PS1740P02CE
PS1740P02CE
Voltage - Rated: 3 V Frequency: 4kHz Size / Dimension: 0.669" Dia (17.00mm) Sound Pressure Level (SPL): 60dB @ 3V, 10cm Technology: Piezo

0,26480 US$

3666

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,26480 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PS1740P02E
PS1740P02E
Voltage - Rated: 3 V Frequency: 4kHz Size / Dimension: 0.669" Dia (17.00mm) Sound Pressure Level (SPL): 75dB @ 3V, 10cm Technology: Piezo

0,12870 US$

3778

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,12870 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PS1440P02BT
PS1440P02BT
Voltage - Rated: 3 V Frequency: 4kHz Size / Dimension: 0.551" Dia (14.00mm) Sound Pressure Level (SPL): 75dB @ 3V, 10cm Technology: Piezo

0,29963 US$

2095

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,29963 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SD1209TT-A1
SD1209TT-A1
Voltage - Rated: 12 V Frequency: 2.048kHz Size / Dimension: 0.472" Dia (12.00mm) Sound Pressure Level (SPL): 85dB @ 12V, 10cm Technology: Magnetic

0,73380 US$

19

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,73380 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SD1209T5-A1
SD1209T5-A1
Voltage - Rated: 5 V Frequency: 2.048kHz Size / Dimension: 0.472" Dia (12.00mm) Sound Pressure Level (SPL): 80dB @ 5V, 10cm Technology: Magnetic

0,56250 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,56250 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SD1614T5-B1
SD1614T5-B1
Voltage - Rated: 5 V Frequency: 2.048kHz Size / Dimension: 0.630" Dia (16.00mm) Sound Pressure Level (SPL): 85dB @ 5V, 10cm Technology: Magnetic

1,12920 US$

50

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,12920 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SD1614T5-B5ME
SD1614T5-B5ME
Voltage - Rated: 5 V Size / Dimension: 0.630" Dia (16.00mm) Technology: Magnetic

0,91930 US$

74

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,91930 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SD1209T3-A1
SD1209T3-A1
Voltage - Rated: 3 V Frequency: 2.048kHz Size / Dimension: 0.472" Dia (12.00mm) Sound Pressure Level (SPL): 80dB @ 3V, 10cm Technology: Magnetic

1,07530 US$

50

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,07530 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SD160701
SD160701
Voltage - Rated: 3 V Frequency: 4.096kHz Size / Dimension: 0.630" Dia (16.00mm) Sound Pressure Level (SPL): 80dB @ 3V, 10cm Technology: Magnetic

1,27840 US$

22

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,27840 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SDC1610MT-01
SDC1610MT-01
Voltage - Rated: 12 V Frequency: 2.4kHz Size / Dimension: 0.630" Dia (16.00mm) Sound Pressure Level (SPL): 85dB @ 12V, 10cm Technology: Magnetic

3,02350 US$

25

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,02350 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SD160709
SD160709
Voltage - Rated: 5 V Frequency: 4.096kHz Size / Dimension: 0.630" Dia (16.00mm) Sound Pressure Level (SPL): 80dB @ 5V, 10cm Technology: Magnetic

1,18880 US$

26

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,18880 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SDC1614LT-01
SDC1614LT-01
Voltage - Rated: 12 V Frequency: 1.9kHz Size / Dimension: 0.630" Dia (16.00mm) Sound Pressure Level (SPL): 85dB @ 12V, 10cm Technology: Magnetic

3,54710 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,54710 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
SDR08540M3-01
SDR08540M3-01
Voltage - Rated: 3 V Frequency: 2.67kHz Size / Dimension: 0.335" L x 0.335" W (8.50mm x 8.50mm) Sound Pressure Level (SPL): 88dB @ 3V, 10cm Technology: Magnetic

2,79880 US$

20

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,79880 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
PS1550L40N
PS1550L40N
BUZZER PIEZO 14MM CUSTOM

1,22900 US$

50

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,22900 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail