9IC

Giới thiệu thương hiệu

Taiyo YUDEN CO., LTD., có trụ sở tại Tokyo, hiện đã được 64 năm tuổi, là nhà sản xuất toàn cầu của Surface Mount và Lead Passive Elements, Bluetooth Modules, CCFT Inverter và Recordable Digital Media. Công ty chiếm khoảng 50% thị trường toàn cầu của các cuộn cảm chip đa lớp tần số cao cho điện thoại di động, với doanh thu hàng năm gần 2 tỷ USD. Trên toàn thế giới, Taiyo Yuden sử dụng hơn 20.000 nhân viên. TAIYO YUDEN (USA) Limited, một công ty con ở Bắc Mỹ của công ty, có văn phòng bán hàng và kỹ thuật tại Chicago, Illinois; Raleigh, Bắc Carolina; Irvine, Texas; và San Jose và San Diego, California.

tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
E2K110B7473MB-T
E2K110B7473MB-T
Capacitance: 0.047F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 16 V Temperature Coefficient: X7R Supplier Device Package: 0405 (1012 Metric) Dielectric Material: Ceramic

0,12945 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,12945 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
E2K212BJ105MD-T
E2K212BJ105MD-T
Capacitance: 1F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 16 V Temperature Coefficient: X7R Supplier Device Package: 0805 (2012 Metric) Dielectric Material: Ceramic

4,98653 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,98653 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
E4K212B7104MD-T
E4K212B7104MD-T
Capacitance: 0.1F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 25 V Temperature Coefficient: X5R Supplier Device Package: 0805 (2012 Metric) Dielectric Material: Ceramic

0,27570 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,27570 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
J2K110BJ225MA-T
J2K110BJ225MA-T
Capacitance: 2.2F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 6.3 V Temperature Coefficient: X5R Supplier Device Package: 0405 (1012 Metric) Dielectric Material: Ceramic

0,20507 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,20507 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
L4K212BJ104MD-T
L4K212BJ104MD-T
Capacitance: 0.1F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 10 V Temperature Coefficient: X5R Supplier Device Package: 0805 (2012 Metric) Dielectric Material: Ceramic

0,12525 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,12525 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
T2K110BJ104MB-T
T2K110BJ104MB-T
Capacitance: 0.1F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 25 V Temperature Coefficient: X5R Supplier Device Package: 0405 (1012 Metric) Dielectric Material: Ceramic

0,23714 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,23714 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
T4K212BJ104MD-T
T4K212BJ104MD-T
Capacitance: 0.1F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 25 V Temperature Coefficient: X5R Supplier Device Package: 0805 (2012 Metric) Dielectric Material: Ceramic

3,23331 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,23331 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EMK105BJ104KV-F
EMK105BJ104KV-F
Capacitance: 0.1 F Tolerance: ±10% Voltage - Rated: 16V Temperature Coefficient: X5R Package / Case: 0402 (1005 Metric) Operating Temperature: -55°C ~ 85°C

0,00340 US$

2610

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,00340 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EMK105B7104KV-F
EMK105B7104KV-F
Capacitance: 0.1 F Tolerance: ±10% Voltage - Rated: 16V Temperature Coefficient: X7R Package / Case: 0402 (1005 Metric) Operating Temperature: -55°C ~ 125°C

0,00090 US$

13595

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,00090 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
JMK105BJ105KV-F
JMK105BJ105KV-F
Capacitance: 1 F Tolerance: ±10% Voltage - Rated: 6.3V Temperature Coefficient: X5R Package / Case: 0402 (1005 Metric) Operating Temperature: -55°C ~ 85°C

0,00130 US$

98638

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,00130 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TMK105BJ104KV-F
TMK105BJ104KV-F
Capacitance: 0.1 F Tolerance: ±10% Voltage - Rated: 25V Temperature Coefficient: X5R Package / Case: 0402 (1005 Metric) Operating Temperature: -55°C ~ 85°C

0,10000 US$

8991500

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LMK105B7104KVHF
LMK105B7104KVHF
Capacitance: 0.1 F Tolerance: ±10% Voltage - Rated: 10V Temperature Coefficient: X7R Package / Case: 0402 (1005 Metric) Operating Temperature: -55°C ~ 125°C

0,10000 US$

838794

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,10000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
JMK105BJ225KV-F
JMK105BJ225KV-F
Capacitance: 2.2 F Tolerance: ±10% Voltage - Rated: 6.3V Temperature Coefficient: X5R Package / Case: 0402 (1005 Metric) Operating Temperature: -55°C ~ 85°C

0,00270 US$

27504

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,00270 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
JMK105B7224KV-F
JMK105B7224KV-F
Capacitance: 0.22 F Tolerance: ±10% Voltage - Rated: 6.3V Temperature Coefficient: X7R Package / Case: 0402 (1005 Metric) Operating Temperature: -55°C ~ 125°C

0,00430 US$

4400

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,00430 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EMK063BJ103KP-F
EMK063BJ103KP-F
Capacitance: 10000 pF Tolerance: ±10% Voltage - Rated: 16V Temperature Coefficient: X5R Package / Case: 0201 (0603 Metric) Operating Temperature: -55°C ~ 85°C

0,00170 US$

6880

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,00170 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LMK105BJ225MV-F
LMK105BJ225MV-F
Capacitance: 2.2 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 10V Temperature Coefficient: X5R Package / Case: 0402 (1005 Metric) Operating Temperature: -55°C ~ 85°C

0,00380 US$

18840

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,00380 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
LMK063BJ104KP-F
LMK063BJ104KP-F
Capacitance: 0.1 F Tolerance: ±10% Voltage - Rated: 10V Temperature Coefficient: X5R Package / Case: 0201 (0603 Metric) Operating Temperature: -55°C ~ 85°C

0,00150 US$

39057

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,00150 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
EMK107BJ105KA-T
EMK107BJ105KA-T
Capacitance: 1 F Tolerance: ±10% Voltage - Rated: 16V Temperature Coefficient: X5R Package / Case: 0603 (1608 Metric) Operating Temperature: -55°C ~ 85°C

0,00260 US$

200059

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,00260 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TMK105B7104KVHF
TMK105B7104KVHF
Capacitance: 0.1 F Tolerance: ±10% Voltage - Rated: 25V Temperature Coefficient: X7R Package / Case: 0402 (1005 Metric) Operating Temperature: -55°C ~ 125°C

0,00790 US$

7942

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,00790 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
JMK063BJ224MP-F
JMK063BJ224MP-F
Capacitance: 0.22 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 6.3V Temperature Coefficient: X5R Package / Case: 0201 (0603 Metric) Operating Temperature: -55°C ~ 85°C

0,00130 US$

101343

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,00130 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail