9IC

Giới thiệu thương hiệu

Texas Instruments (TI) là một công ty thiết kế và sản xuất chất bán dẫn toàn cầu phát triển IC tương tự và bộ xử lý nhúng. Bằng cách sử dụng những tài năng thông minh nhất thế giới, TI tạo ra những đổi mới định hình tương lai của công nghệ. Ngày nay, TI đang giúp hơn 100.000 khách hàng thay đổi tương lai.

tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
TVS2201DRBR
TVS2201DRBR
Technology: External Switch Voltage - Clamping: 30.7V Supplier Device Package: 8-SON (3x3) Number of Circuits: 2 Mounting Type: Surface Mount

0,68923 US$

250

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,68923 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TVS1801DRBR
TVS1801DRBR
Technology: External Switch Voltage - Clamping: 28.8V Supplier Device Package: 8-SON (3x3) Number of Circuits: 2 Mounting Type: Surface Mount

0,51220 US$

989

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,51220 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TPD4S214YFFR
TPD4S214YFFR
Technology: Internal Switch Supplier Device Package: 12-DSBGA Number of Circuits: 1 Mounting Type: Surface Mount

0,74581 US$

240

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,74581 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TPD2S300YFFR
TPD2S300YFFR
Technology: Internal Switch Supplier Device Package: 9-DSBGA Number of Circuits: 4 Mounting Type: Surface Mount

0,94315 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,94315 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TVS1800DRVR
TVS1800DRVR
Technology: External Switch Voltage - Clamping: 24.7V Supplier Device Package: 6-WSON (2x2) Number of Circuits: 1 Mounting Type: Surface Mount

0,34679 US$

910

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,34679 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TPD3S713QRVCRQ1
TPD3S713QRVCRQ1
Technology: Internal Switch Voltage - Clamping: 18V Supplier Device Package: 20-WQFN (3x4) Number of Circuits: 1 Mounting Type: Surface Mount

2,05026 US$

100

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,05026 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TPD3S716QDBQRQ1
TPD3S716QDBQRQ1
Technology: Internal Switch Voltage - Clamping: 18V Supplier Device Package: 16-SSOP Number of Circuits: 1 Mounting Type: Surface Mount

5,84028 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,84028 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TPD1E04U04DPYR
TPD1E04U04DPYR
Type: Steering (Rail to Rail) Voltage - Reverse Standoff (Typ): 3.6V (Max) Voltage - Clamping (Max) @ Ipp: 8.9V Supplier Device Package: 2-X1SON (1x.60) Operating Temperature: -40°C ~ 125°C (TA) Mounting Type: Surface Mount

0,42000 US$

17753

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,42000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TPD4E1B06DRLR
TPD4E1B06DRLR
Type: Steering (Rail to Rail) Voltage - Reverse Standoff (Typ): 5.5V (Max) Voltage - Clamping (Max) @ Ipp: 14.5V (Typ) Supplier Device Package: SOT-5X3 Operating Temperature: -40°C ~ 125°C (TA) Mounting Type: Surface Mount

0,67000 US$

15504

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,67000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TPD2E1B06DRLR
TPD2E1B06DRLR
Type: Steering (Rail to Rail) Voltage - Reverse Standoff (Typ): 5.5V (Max) Voltage - Clamping (Max) @ Ipp: 15V (Typ) Supplier Device Package: SOT-5X3 Operating Temperature: -40°C ~ 125°C (TA) Mounting Type: Surface Mount

0,22800 US$

195

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,22800 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TPD1E10B09QDPYRQ1
TPD1E10B09QDPYRQ1
Type: Zener Voltage - Reverse Standoff (Typ): 9V (Max) Voltage - Clamping (Max) @ Ipp: 14V (Typ) Supplier Device Package: 2-X1SON (1x.60) Operating Temperature: -40°C ~ 125°C (TA) Mounting Type: Surface Mount

0,02410 US$

30

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,02410 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ESD321DPYR
ESD321DPYR
Type: Zener Voltage - Reverse Standoff (Typ): 3.6V (Max) Voltage - Clamping (Max) @ Ipp: 6.8V (Typ) Supplier Device Package: 2-X1SON (1x.60) Operating Temperature: -40°C ~ 125°C (TA) Mounting Type: Surface Mount

0,07490 US$

6036

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,07490 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
ESD224DQAR
ESD224DQAR
Type: Zener Voltage - Reverse Standoff (Typ): 3.6V (Max) Voltage - Clamping (Max) @ Ipp: 14V Supplier Device Package: 10-USON (2.5x1) Operating Temperature: -40°C ~ 125°C (TA) Mounting Type: Surface Mount

0,10270 US$

21

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,10270 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TVS2200DRVR
TVS2200DRVR
Technology: Internal Switch Voltage - Clamping: 28V Supplier Device Package: 6-WSON (2x2) Number of Circuits: 1 Mounting Type: Surface Mount

0,56000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,56000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TVS2700DRVR
TVS2700DRVR
Technology: Internal Switch Voltage - Clamping: 35V Supplier Device Package: 6-WSON (2x2) Number of Circuits: 1 Mounting Type: Surface Mount

0,69000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,69000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TVS1401DRBR
TVS1401DRBR
Technology: External Switch Voltage - Clamping: 22.2V Supplier Device Package: 8-SON (3x3) Number of Circuits: 2 Mounting Type: Surface Mount

0,44401 US$

960

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,44401 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TVS2701DRBR
TVS2701DRBR
Technology: External Switch Voltage - Clamping: 35.7V Supplier Device Package: 8-SON (3x3) Number of Circuits: 2 Mounting Type: Surface Mount

0,54122 US$

1000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,54122 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TPD6S300ARUKR
TPD6S300ARUKR
Technology: Internal Switch Voltage - Clamping: 8V Supplier Device Package: 20-WQFN (3x3) Number of Circuits: 2 Mounting Type: Surface Mount

0,53832 US$

3515

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,53832 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TPD8S300ARUKR
TPD8S300ARUKR
Technology: Internal Switch Voltage - Clamping: 8V Supplier Device Package: 20-WQFN (3x3) Number of Circuits: 2 Mounting Type: Surface Mount

1,26963 US$

238

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,26963 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TPD3S714QDBQRQ1
TPD3S714QDBQRQ1
Technology: Internal Switch Supplier Device Package: 16-SSOP Number of Circuits: 1 Mounting Type: Surface Mount

1,06213 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,06213 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail