9IC

Giới thiệu thương hiệu

Rubycon có nguồn gốc đầu tiên vào năm 1952 và là một trong những người tiên phong trong thị trường container nhôm-điện. Với sản lượng lên đến 1 tỷ tụ điện mỗi tháng từ hơn 8.000 sản phẩm, Rubycon là một trong những nhà cung cấp tụ điện điện phân thu nhỏ lớn nhất. Sản xuất hàng loạt, tích hợp theo chiều dọc và chất lượng được mang lại bởi công nghệ tiên tiến đồng nghĩa với tên Rubycon. Rubycon là chi nhánh Bắc Mỹ của Rubycon ở Guney, Illinois. Rubycon cung cấp hỗ trợ bán hàng và kỹ thuật, bao gồm một mạng lưới đại diện độc lập với hơn 100 đại lý trên toàn khu vực để hỗ trợ nhu cầu của bạn.

tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
50PZF100M10X9
50PZF100M10X9
Type: Hybrid Capacitance: 100 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 50 V Operating Temperature: -55°C ~ 125°C

1,98000 US$

820

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,98000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
25PEV330M10X10.5
25PEV330M10X10.5
Type: Hybrid Capacitance: 330 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 25 V Operating Temperature: -55°C ~ 105°C

2,05000 US$

889

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,05000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35PEV270M10X10.5
35PEV270M10X10.5
Type: Hybrid Capacitance: 270 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 35 V Operating Temperature: -55°C ~ 105°C

2,01000 US$

4239

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,01000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35PFV270M10X10.5
35PFV270M10X10.5
Type: Hybrid Capacitance: 270 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 35 V Operating Temperature: -55°C ~ 125°C

2,20000 US$

94

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,20000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
50PEV68M8X10.5
50PEV68M8X10.5
Type: Hybrid Capacitance: 68 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 50 V Operating Temperature: -55°C ~ 105°C

1,93000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,93000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35PEV47M6.3X6.1
35PEV47M6.3X6.1
Type: Hybrid Capacitance: 47 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 35 V Operating Temperature: -55°C ~ 105°C

1,86000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,86000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35PZF270M10X9
35PZF270M10X9
Type: Hybrid Capacitance: 270 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 35 V Operating Temperature: -55°C ~ 125°C

0,70310 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,70310 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35PFV150M8X10.5
35PFV150M8X10.5
Type: Hybrid Capacitance: 150 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 35 V Operating Temperature: -55°C ~ 125°C

1,98000 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,98000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35PEV150M8X10.5
35PEV150M8X10.5
Type: Hybrid Capacitance: 150 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 35 V Operating Temperature: -55°C ~ 105°C

1,93000 US$

12879

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,93000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
50PX10MEFC5X11
50PX10MEFC5X11
Capacitance: 10 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 50 V Package / Case: Radial, Can Operating Temperature: -55°C ~ 105°C Mounting Type: Through Hole

0,02710 US$

300

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,02710 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
100YXF10MEFC6.3X11
100YXF10MEFC6.3X11
Capacitance: 10 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 100 V Package / Case: Radial, Can Operating Temperature: -40°C ~ 105°C Mounting Type: Through Hole

0,03990 US$

500

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,03990 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
25YXF220MEFC8X11.5
25YXF220MEFC8X11.5
Capacitance: 220 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 25 V Package / Case: Radial, Can Operating Temperature: -40°C ~ 105°C Mounting Type: Through Hole

0,05550 US$

176

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,05550 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
10YXF220MEFC6.3X11
10YXF220MEFC6.3X11
Capacitance: 220 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 10 V Package / Case: Radial, Can Operating Temperature: -40°C ~ 105°C Mounting Type: Through Hole

0,06250 US$

95

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,06250 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
10ZLG220MEFC6.3X11
10ZLG220MEFC6.3X11
Capacitance: 220 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 10 V Package / Case: Radial, Can Operating Temperature: -40°C ~ 105°C Mounting Type: Through Hole

0,37000 US$

1956

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,37000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
6.3ZLH820MEFC8X11.5
6.3ZLH820MEFC8X11.5
Capacitance: 820 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 6.3 V Package / Case: Radial, Can Operating Temperature: -40°C ~ 105°C Mounting Type: Through Hole

0,38000 US$

28891

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,38000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
25YXG100MEFC6.3X11
25YXG100MEFC6.3X11
Capacitance: 100 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 25 V Package / Case: Radial, Can Operating Temperature: -40°C ~ 105°C Mounting Type: Through Hole

0,30000 US$

1991

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,30000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
16YXJ100M5X11
16YXJ100M5X11
Capacitance: 100 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 16 V Package / Case: Radial, Can Operating Temperature: -40°C ~ 105°C Mounting Type: Through Hole

0,03330 US$

168

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,03330 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
25ZL220MEFC8X11.5
25ZL220MEFC8X11.5
Capacitance: 220 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 25 V Package / Case: Radial, Can Operating Temperature: -40°C ~ 105°C Mounting Type: Through Hole

0,38000 US$

9884

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,38000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
25ZL100MEFC6.3X11
25ZL100MEFC6.3X11
Capacitance: 100 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 25 V Package / Case: Radial, Can Operating Temperature: -40°C ~ 105°C Mounting Type: Through Hole

0,30000 US$

1303

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,30000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
35PX22MEFC5X11
35PX22MEFC5X11
Capacitance: 22 F Tolerance: ±20% Voltage - Rated: 35 V Package / Case: Radial, Can Operating Temperature: -55°C ~ 105°C Mounting Type: Through Hole

0,25000 US$

2980

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,25000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail