9IC

Giới thiệu thương hiệu

STMicroelectronics là một công ty bán dẫn độc lập toàn cầu, dẫn đầu trong việc phát triển và cung cấp các giải pháp bán dẫn trong các ứng dụng vi điện tử. Sự kết hợp vô song giữa silicon và chuyên môn hệ thống, sức mạnh sản xuất, danh mục đầu tư sở hữu trí tuệ (IP) và các đối tác chiến lược đặt công ty đi đầu trong công nghệ hệ thống trên chip (SoC) và các sản phẩm của họ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy xu hướng hội tụ ngày nay.

tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
MP23DB01HPTR
MP23DB01HPTR
AUTO & INDUSTRIAL SENSORS

1,38200 US$

13

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,38200 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MP23DB02MMTR
MP23DB02MMTR
MICROPHONE

4,11504 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,11504 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MP34DT06JTR
MP34DT06JTR
MICROPHONE MEMS DIGITAL PDM OMNI

2,02705 US$

3716

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,02705 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MP23ABS1TR
MP23ABS1TR
MICROPHONE MEMS ANALOG OMNI

1,36690 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,36690 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MP23AB02BTR
MP23AB02BTR
MICROPHONE MEMS ANALOG OMNI

13,51366 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 13,51366 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MP34DT02TR
MP34DT02TR
MICROPHONE MEMS DIGITAL PDM OMNI

12,23616 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 12,23616 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MP34DT01TR-M
MP34DT01TR-M
MICROPHONE MEMS DIGITAL PDM OMNI

5,12795 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,12795 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MP34DB02TR
MP34DB02TR
MICROPHONE MEMS DIGITAL PDM OMNI

3,50573 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,50573 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MP45DT02TR-M
MP45DT02TR-M
MICROPHONE MEMS DIGITAL PDM OMNI

3,49014 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,49014 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MP34DT04TR
MP34DT04TR
MICROPHONE MEMS DIGITAL PDM OMNI

2,12600 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,12600 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MP23AB02TR
MP23AB02TR
MICROPHONE MEMS ANALOG OMNI

2,14437 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,14437 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MP34DT05TR-A
MP34DT05TR-A
MICROPHONE MEMS DIGITAL PDM OMNI

0,97280 US$

370

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,97280 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MP34DT05TR
MP34DT05TR
MICROPHONE MEMS DIGITAL PDM OMNI

5,42412 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,42412 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MP23AB01DHTR
MP23AB01DHTR
MICROPHONE MEMS ANALOG OMNI

9,46842 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,46842 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
IMP23ABSUTR
IMP23ABSUTR
ANALOG BOTTOM PORT MICROPHONE WI

3,05145 US$

87

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3,05145 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MP23AB01DMTR
MP23AB01DMTR
MICROPHONE MEMS ANALOG OMNI

12,31704 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 12,31704 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MP34DT04TR-C1
MP34DT04TR-C1
MICROPHONE MEMS DIGITAL PDM OMNI

2,75001 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 2,75001 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
IMP34DT05TR
IMP34DT05TR
MICROPHONE MEMS DIGITAL PDM OMNI

1,67155 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,67155 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MP33AB01
MP33AB01
MICROPHONE MEMS ANALOG OMNI

5,38995 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,38995 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
MP33AB01H
MP33AB01H
MICROPHONE MEMS ANALOG OMNI

5,28935 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 5,28935 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail