9IC

Giới thiệu thương hiệu

Klein Tools là một công ty sản xuất các sản phẩm đáng tin cậy. Trọng tâm duy nhất của họ là sản xuất các công cụ cầm tay có thể đáp ứng nhu cầu của các chuyên gia sử dụng các công cụ này hàng ngày. Klein Tools sử dụng các quy trình chất lượng cao và vật liệu chất lượng cao nhất để làm cho sản xuất của họ càng gần nhà càng tốt. Dụng cụ cầm tay của họ luôn có thể cung cấp tất cả các tính năng, độ bền và độ chính xác cần thiết để hoàn thành công việc một cách chính xác. Chúng tôi phải tự hào về tất cả những gì chúng tôi đã làm, bởi vì Klein không chỉ là tên của công ty chúng tôi, mà còn là tên của gia đình chúng tôi, và vì chúng tôi là một công ty Mỹ do gia đình sở hữu và điều hành từ năm 1857, bạn biết rằng chúng tôi sẽ ở đây vào ngày mai. Sự gắn bó với quy trình và chất lượng này là lý do tại sao các công cụ Klein trở thành lựa chọn hàng đầu cho các thợ điện chuyên nghiệp ở Mỹ.

tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
450-200
450-200
Wire/Cable Tie Type: Standard, Locking Material: Nylon Color: Black Tensile Strength: 50 lbs (22.68 kg) Length - Actual: 0.646' (196.85mm, 7.75") Package: Bulk

11,18000 US$

11161

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 11,18000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
RT310
RT310
AFCI/GFCI RECEPT TESTER N5-15

44,15000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 44,15000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5204
5204
LIGHTWEIGHT UTILITY BELT - BLUE

12,94000 US$

4

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 12,94000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
51015
51015
PREMIUM SYNTHETIC POLYMER 1 QUAR

12,96000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 12,96000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5139
5139
ZIPPER BAG CANVAS NATURAL 12-1/2

16,26000 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 16,26000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5225
5225
ADJUSTABLE WEB TOOL BELT

15,81000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 15,81000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
8210
8210
CLIMBER PADS FOR POLE AND TREE C

63,99000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 63,99000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5700
5700
POWERLINE SERIES 9-POCKET TOOL P

70,82000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 70,82000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5151
5151
TEN-COMPARTMENT DRAWSTRING BAG

81,12000 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 81,12000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5115
5115
LEATHER TOTE BAG

158,75000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 158,75000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
571
571
COIL SPRING FOR PLIERS

1,65000 US$

50

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,65000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5336
5336
CONTRACTOR'S ZIPPER PORTFOLIO-CA

23,17000 US$

5

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 23,17000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5112
5112
PLIERS HOLDER - CLOSED BOTTOM

29,30000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 29,30000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5145
5145
3-POCKET UTILITY POUCH

36,23000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 36,23000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
258
258
ANCHOR HOOK

36,94000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 36,94000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5126
5126
5-POCKET TOOL POUCH

42,50000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 42,50000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
259
259
SWIVEL ANCHOR HOOK

43,81000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 43,81000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5702
5702
POWERLINE SERIES 2-POCKET UTILIT

45,05000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 45,05000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5188
5188
CABLE-SPLICER'S KNIFE HOLDER

9,06000 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 9,06000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
5189
5189
LARGE HARD CASE

27,31000 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 27,31000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail