9IC

Giới thiệu thương hiệu

Challenge Electronics, nhà cung cấp thiết bị âm thanh toàn cầu, làm cho các thành phần âm thanh to hơn, nhỏ hơn, tiết kiệm năng lượng hơn, mạnh mẽ hơn và tiết kiệm hơn. Họ sản xuất các thành phần âm thanh với các đặc tính cơ học, điện và âm thanh tiêu chuẩn và tùy chỉnh. Challenge cũng cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng và dịch vụ thiết kế kỹ thuật cho một số khu vực trên thế giới; Nhà sản xuất lớn nhất cung cấp các bộ phận lắp ráp sẵn và tùy chỉnh cho nhu cầu sản xuất và thị trường cạnh tranh.

Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail