9IC

Giới thiệu thương hiệu

Kể từ khi thành lập, QualGear đã duy trì bốn nguyên tắc: chất lượng, an toàn, giá trị và sự hài lòng của khách hàng. Chúng tôi làm cho mình khác biệt bằng cách nhấn mạnh những nguyên tắc này và vượt quá mong đợi. Chúng tôi không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn cộng đồng mà còn vượt qua các tiêu chuẩn cộng đồng bằng cách tập trung vào ý kiến của khách hàng và tạo ra các sản phẩm mà mọi người mong muốn. Chúng tôi tự hào là nhà lãnh đạo thị trường toàn cầu về phụ kiện âm thanh/video cho thị trường Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Úc.

Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail