9IC

Giới thiệu thương hiệu

Các sản phẩm thiết bị gia dụng nhỏ là một thành phần quan trọng trong các ứng dụng sử dụng năng lượng điện, từ điện tử tiêu dùng đến ô tô và các cơ sở công nghiệp. Họ cung cấp danh mục sản phẩm bảo vệ mạch rộng nhất và sâu nhất trong ngành, với một nền tảng ngày càng tăng về kiểm soát năng lượng và cảm biến. Họ đang mở rộng sang các thị trường lân cận như một phần của chiến lược doanh nghiệp để tăng tốc tăng trưởng hữu cơ và mua lại chiến lược. Các thị trường này bao gồm chất bán dẫn công suất, công tắc nặng, cảm biến từ tính, quang học, cơ điện và nhiệt độ; Và các sản phẩm cung cấp kiểm soát an toàn và phân phối điện.

tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
48051
48051
For Use With/Related Products: 12V Battery Accessory Type: Diode Battery Isolator Package: Bulk

182,92000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 182,92000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
48090
48090
BAT ISOL GRD 90 HENCOL 30

96,36750 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 770,94000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
30008
30008
RACK FRAME FOR 00940503ZXPG OR D

1.011,60000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.011,60000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
11172
11172
Connector Type: SAE Connector to Cable Number of Positions: 2 Number of Rows: 1 Length: 0.500' (152.40mm, 6.00") Color: Red, White, Individual

10,44000 US$

53

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 10,44000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3029
3029
SEAL BEAM CONN

8,34635 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.669,27000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3032
3032
FLASHER CONN

953,41511 US$

9000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 953,41511 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
3055
3055
TERM BUL M

187,77564 US$

89

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 187,77564 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
31202
31202
CLAMP

6,04024 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 6,04024 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1232
1232
Connector Type: Receptacle, Male Pins Primary Material: Metal Number of Positions: 4 Contact Finish: Gold Termination: Screw Mounting Type: Panel Mount

27,54000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 27,54000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1253
1253
Connector Type: Plug, Female Sockets Primary Material: Metal Number of Positions: 4 Contact Finish: Gold Termination: Screw Mounting Type: Free Hanging (In-Line)

23,22000 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 23,22000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1233
1233
Connector Type: Plug, Female Sockets Primary Material: Metal Number of Positions: 4 Contact Finish: Gold Mounting Type: Free Hanging (In-Line)

12,33313 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 986,65040 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1236
1236
Connector Type: Plug, Female Sockets Primary Material: Metal Number of Positions: 6 Contact Finish: Gold Mounting Type: Free Hanging (In-Line)

16,45450 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 658,18000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1235
1235
Connector Type: Receptacle, Male Pins Primary Material: Metal Number of Positions: 6 Contact Finish: Gold Mounting Type: Panel Mount

22,68500 US$

240

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 907,40000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1257
1257
Connector Type: Receptacle, Male Pins Primary Material: Metal Number of Positions: 4 Contact Finish: Gold Termination: Screw Mounting Type: Panel Mount

19,87975 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 795,19000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1258
1258
Connector Type: Receptacle, Male Pins Primary Material: Metal Number of Positions: 6 Contact Finish: Gold Termination: Screw Mounting Type: Panel Mount

27,38150 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.095,26000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1282
1282
Connector Type: Receptacle, Female Sockets Primary Material: Metal Number of Positions: 2 (Power) Contact Finish: Gold Termination: Screw Mounting Type: Free Hanging (In-Line)

31,03200 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 3.103,20000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
1222
1222
Connector Type: Plug, Female Sockets Primary Material: Metal Number of Positions: 7 (6 + PE) Contact Finish: Gold Mounting Type: Free Hanging (In-Line)

45,51725 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1.820,69000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
178.6116.2502
178.6116.2502
For Use With/Related Products: Fuseholder; FH2 Accessory Type: Crimp Terminal Package: Bulk

1,06000 US$

94458

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,06000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
02400113P
02400113P
For Use With/Related Products: Automotive Accessory Type: Mini Diode, Blade Package: Bulk Series: MINI

4,45000 US$

1924

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,45000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
WPB1
WPB1
For Use With/Related Products: Fuseholder; In-Line Accessory Type: Insulation Boot Package: Box

4,51000 US$

18

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 4,51000 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail