9IC

Giới thiệu thương hiệu

tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
BD20A01
BD20A01
线圈组数:4

0,35695 US$

1009

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,35695 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BT16B03
BT16B03
线圈组数:2

0,51075 US$

664

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,51075 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
QD18A11
QD18A11
线圈组数:4

0,45126 US$

1341

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,45126 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
QT24A01
QT24A01
线圈组数:4

0,75452 US$

339

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,75452 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
QT48A03
QT48A03
线圈组数:8

1,24786 US$

158

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,24786 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BT16A07
BT16A07
线圈组数:2

0,55283 US$

1075

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,55283 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
QT24A03
QT24A03
线圈组数:4

1,16515 US$

347

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,16515 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BD20B12
BD20B12
线圈组数:4

0,37291 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,37291 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
QD36A01
QD36A01
线圈组数:8

0,85319 US$

2

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,85319 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TDA082
TDA082
-

0,70519 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,70519 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
QT24A12PP
QT24A12PP
-

1,01570 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 1,01570 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
QD48A02
QD48A02
线圈组数:8

0,87060 US$

30

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,87060 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BD12A29
BD12A29
线圈组数:2

0,28273 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,28273 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BT16B03PP
BT16B03PP
线圈组数:2

0,51365 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,51365 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
QT24A12
QT24A12
线圈组数:4

0,95911 US$

1

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,95911 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BD12A28
BD12A28
线圈组数:2

0,28273 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,28273 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
BD20B13
BD20B13
线圈组数:4

0,37291 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,37291 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TSA048
TSA048
-

0,79805 US$

112

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,79805 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
TSA021
TSA021
初级电压:36V~72V 次级电压:12V

0,92574 US$

766

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,92574 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail