9IC

Giới thiệu thương hiệu

tự vận hành
Sản phẩm gốc Đặt hàng từ một mảnh Vận chuyển trong ngày
Hình ảnh
Mô hình thương hiệu
mô tả
Giá
trong kho
Thời gian giao hàng
Số lượng
Vận hành
H2
H2
HARDWARE CAPACITOR CLIPS

0,08634 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,08634 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
V3
V3
HARDWARE CAP CLIPS ZINC STEEL

0,08634 US$

1000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,08634 US$

Mua ngay
Thêm vào giỏ hàng
V2
V2
HARDWARE CAP CLIPS ZINC STEEL

0,08634 US$

1000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,08634 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
K1
K1
SWITCH KNOB BLACK

0,07767 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,07767 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
C2
C2
CONTACT BLOCK NCPNL MNT RED CLIP

0,11377 US$

416

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,11377 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
C1
C1
CONTACT BLOCK NOPNL MNT GRN CLIP

0,11377 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,11377 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
H5
H5
HOLSTER FLUKE FOR T3/T5

0,08634 US$

3

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,08634 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
H3
H3
HOLSTER WITH TEST LEAD STORAGE

0,08634 US$

0

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,43168 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
C7
C7
-

0,11377 US$

1000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,11377 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
B1
B1
-

0,09038 US$

1000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,09038 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
V1
V1
-

0,08634 US$

10

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,08634 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
V6
V6
-

0,08634 US$

1000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,08634 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
C8
C8
-

0,11377 US$

950

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,11377 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
F3
F3
-

0,07767 US$

995

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,07767 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
K2
K2
-

0,07767 US$

990

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,07767 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Y4
Y4
-

0,10597 US$

1000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,10597 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
F18
F18
-

0,09500 US$

1000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,09500 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
B2
B2
-

0,09038 US$

1000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,09038 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
B7
B7
-

0,09038 US$

1000

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,09038 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
K4
K4
-

0,07767 US$

995

2-7 ngày làm việc

- +

Tổng phụ: 0,07767 US$

Thêm vào BOM
tham khảo ý kiến
Tài khoản
trò chuyện trực tiếp
E-mail